Leveranciers

Als aankooporganisatie van ENGIE Electrabel die deel uitmaakt van het Aankoopnetwerk van de Groep ENGIE, is het onze ambitie mee te werken aan het behalen van de strategische doelstellingen van de Groep door de aankoopkosten te verminderen met respect voor de behoeften van de vakgebieden, de reglementering en de governance-regels van de Groep.

Naleving van de wet, respect voor hen met wie we samenwerken, onpartijdigheid in contacten met leveranciers, verbintenis voor de hoogste standaarden voor veiligheid en gezondheid en voor nucleaire veiligheid en kwaliteit, evenals voor duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid: het zijn kernwaarden die we ten volle onderschrijven.

Deze site biedt alle praktische informatie voor onze leveranciers, die belangrijke stakeholders zijn bij het bereiken van onze doelstellingen.