De groenestroomcertificaten werden in het leven geroepen om groene energie te stimuleren. In Brussel bestaan ze nog altijd, maar Wallonië en Vlaanderen zijn er in 2014 van afgestapt voor nieuwe residentiële installaties. Tekst en uitleg.

  • 1. Wat is een groenestroomcertificaat?
  • 2. Hoe werkt een groenestroomcertificaat?
  • 3. Hoeveel groenestroomcertificaten krijg je?
  • 4. Hoe krijg je groenestroomcertificaten?
  • 5. Hoe groenestroomcertificaten verkopen?

1. Wat is een groenestroomcertificaat?

Groenestroomcertificaten zijn immaterieel en krijgen pas financiële waarde als ze verkocht worden. Ze werden ingevoerd om de productie van groene elektriciteit te ondersteunen. Het gaat met andere woorden om regionale steun voor zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling, 2 van de 6 manieren om zelf elektriciteit te produceren.

2. Hoe werkt een groenestroomcertificaat?

De eigenaars van zonnepanelen krijgen groenestroomcertificaten om hun investering in duurzame technologie te dekken

In Brussel steeg de prijs van een groenestroomcertificaat in 2 jaar tijd met zo’n 10 €!

De elektriciteitsproducenten – bedrijven of particulieren – krijgen de groenestroomcertificaten gratis als ze kiezen voor duurzame technologieën, bijvoorbeeld als ze zonnepanelen kopen. Ze kunnen die groenestroomcertificaten vervolgens aan een bepaalde prijs verkopen via hun energiemarktregulator (Brugel in Brussel voor alle installaties, de CWaPE in Wallonië en de VREG in Vlaanderen voor oude residentiële installaties) om hun investeringen te dekken.

Let wel, in Brussel bestaan de groenestroomcertificaten nog altijd, maar Vlaanderen en Wallonië zijn er in 2014 van afgestapt voor nieuwe residentiële installaties. Deze 2 gewesten blijven echter wel groenestroomcertificaten toekennen voor de zonnepanelen die voor die datum al geïnstalleerd waren. In het zuidelijke deel van ons land bedroeg de toekenningsduur oorspronkelijk 15 jaar, waarna die werd teruggebracht tot 10 jaar.

Vanaf 2014 behield Wallonië wel nog een premie voor nieuwe installaties, de zogenaamde Qualiwatt. Maar ook die liep op 30 juni van dit jaar af. Vlaanderen daarentegen schrapte alle steunpremies.

De wedloop om groenestroomcertificaten in Wallonië

Op 17 september nog heeft de regionale overheid van Wallonië een nieuw plan voorgesteld om na het overdonderende succes van de zonnepanelen, de wedloop om groenestroomcertificaten onder controle te houden. Er werden en worden immers nog tal van groenestroomcertificaten uitgereikt voor installaties van voor 2014. Om deze certificaten te kunnen terugkopen, zal er een lening van 1,8 miljard euro worden aangegaan bij BNP Paribas Fortis. Die lening moet het mogelijk maken om de factuur voor alle Waalse elektriciteitsconsumenten te spreiden in de tijd (want uiteindelijk zijn zij het die in hun portemonnee moeten tasten). Voor de Walen zal de ‘Elia-toeslag’ die ze al betalen niet stijgen (en zelfs dalen), maar wel langer aangerekend worden. Ook de Waalse energieleveranciers leveren een inspanning doordat ze aan iets meer verplichtingen moeten voldoen op het vlak van groene elektriciteit en dus wat het terugkopen van groenestroomcertificaten betreft. En dat rekenen ze door aan de consument. Tot slot blijven de eigenaars van zonnepanelen van voor 2014 hun groenestroomcertificaten ontvangen.

3. Hoeveel groenestroomcertificaten krijg je?

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan de Brusselse producenten wordt toegekend, schommelt. Voor de kleine zonnepanelen van minder dan 5 kWp gaat het om 3 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh (megawattuur). Voor de middelgrote en grote zonnepanelen zijn dat 2,4 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh.

Wat warmtekrachtkoppelingen betreft, hangt het aantal af van het rendement (je vindt de berekeningsformule op de site van Brugel). Let wel, voor de inwerkingstelling is een bidirectionele groenestroommeter verplicht, zoals je kan zien op dit installatieschema voor zonnepanelen. Vier keer per jaar geef je dan je productie-index door aan Brugel. Zodra er een MWh gegenereerd en geregistreerd wordt, crediteert de regulator je rekening met het overeenkomstige aantal groenestroomcertificaten.

4. Hoe krijg je groenestroomcertificaten?

Eerst en vooral moet je een dossier indienen bij de Brusselse energieregulator (binnenkort gebeurt dat via een privaat certificerend organisme). Je kan daarvoor een formulier downloaden op de site van Brugel. Brugel komt vervolgens de warmtekrachtkoppelingen en zonnepaneleninstallaties van meer dan 10 kWp (kilowattpiek) inspecteren. Installaties met een minder groot vermogen worden niet bezocht.

Zonnepaneleninstallaties van meer dan 10 kWp worden geïnspecteerd voor ze groenestroomcertificaten toegekend krijgen

Zodra de certificering in orde is, ontvang je logingegevens die toegang geven tot een databank die alle groenestroomcertificaten beheert. Enkel en alleen via dit platform kunnen groenestroomcertificaten ontvangen, opgeslagen en ingewisseld worden.

5. Hoe groenestroomcertificaten verkopen?

Om je groenestroomcertificaten te verkopen, kan je contact opnemen met om het even welke elektriciteitsleverancier (je groenestroomcertificaten verkopen bij ENGIE). Want de kopers van groenestroomcertificaten zijn inderdaad de elektricteitsleveranciers. Zij zijn immers verplicht om de groenestroomcertificaten te kopen volgens precies omschreven quota. Zo moeten de energieleveranciers in Brussel aantonen dat 8,5% van de elektriciteit die ze verkopen met duurzame technologieën werd opgewekt (cijfer van toepassing voor 2018). Halen ze deze drempel niet, dan moeten ze een boete betalen (100 € per certificaat).

Er kunnen ook tussenstappen worden genomen. Na de prijsonderhandelingen gebeurt de transactie altijd via het internet. Zodra de koper de groenestroomcertificaten ontvangt, gaat hij over tot de betaling. Opgelet: de btw is van toepassing als je veel overtollige elektriciteit hebt verkocht. In het tweede trimester van 2018 bedroeg de gemiddelde prijs voor de Brusselse groenestroomcertificaten 92,67 €. Sinds eind 2016 gaat die prijs in stijgende lijn omhoog: in 2 jaar tijd steeg hij met zo’n 10 €!

De prijs van de Brusselse groenestroomcertificaten schiet omhoog!

Dat in schril contrast met de situatie in Vlaanderen en Wallonië, waar er in 2014 moest worden afgestapt van het systeem van de groenestroomcertificaten voor nieuwe, residentiële installaties. Die stijging in Brussel daarentegen kan worden verklaard door de verplichtingen van de leveranciers wat de terugkoop van groene certificaten betreft (en dus de productie van groene elektriciteit). Want die stegen. Elk jaar wordt er eind maart gecontroleerd of aan deze verplichtingen werd voldaan. Logisch dus dat de aankoop en prijzen kort voor deze vervaltermijn – jaarlijks in het eerste trimester – pieken.

Benieuwd hoeveel jij zou kunnen besparen dankzij zonnepanelen? En wat je return on investment van groenestroomcertificaten zou zijn? In 2 minuten kom je het te weten, met deze simulatie.

Facebook Comments