Welke isolatiepremies kan je krijgen als je woont in Brussel? We vatten ze nog even samen zodat je meteen weet waarop je recht hebt.

Dankzij de verschillende energiepremies en financiële aanmoedigingen is het energieverbruik van elke Brusselaar in 10 jaar tijd met 25 % gedaald! Om deze trend verder te zetten, besloot de Brusselse regering om voor de energiepremies in 2017 hetzelfde bedrag uit te trekken als in 2016. Totaalbedrag: 22 miljoen euro.

De premies hebben betrekking op isolatiewerken, verwarming en energieaudits. Er bestaan ook renovatiepremies en groene leningen aan 0 tot 2 %. Ook de Brusselse gemeentes kennen premies toe om investeringen aan te moedigen die energie besparen.

 De energiepremies

Pour l’isolation du toit, des murs ou des sols, il est possible d’obtenir des primes à Bruxelles. Voici les primes 2017.

In Brussel omvatten de energiepremies energieaudits, de isolatie van het dak, de muren of de vloer, de plaatsing van isolerende beglazing of mechanische ventilatie. Er bestaan ook ‘warmtepremies’ voor de installatie van een warmtepomp, een zonneboiler, thermostatische kranen, een condensatieketel, …

Je aanvragen richt je tot Leefmilieu Brussel. Opgelet: nieuwe uitbreidingen van gebouwen komen niet in aanmerking.

Het bedrag van de premies hangt af van je inkomensschijf (A = basisschijf, B = gemiddeld inkomen, C = laag inkomen) en je situatie (alleenstaand, samenwonend of koppel).

Je vindt hier een overzicht van alle toegekende premies voor elk type werken en per inkomenscategorie.

Goed om weten: de energiepremie is cumuleerbaar met andere financiële tegemoetkomingen (federaal, regionaal of gemeentelijk). Het totaalbedrag van de premies mag uiteraard niet hoger zijn dan de investeringskost van de werken. Wordt het plafond overschreden, dan wordt de energiepremie verminderd.

Voor de energiepremie moeten de aanvragen ingediend worden binnen de 4 maanden na de datum van de saldofactuur. Voor isolatiepremies moet je bovendien foto’s meesturen van de werken in uitvoering.

De renovatiepremie

Deze geldt enkel voor woningen van minstens 30 jaar oud. Ze wordt toegekend voor de thermische isolatie van vloeren, muren en het dak, ventilatie, behandelingen tegen vocht, de installatie van verwarming en toestellen voor de productie van sanitair warm water.

Interessant: de renovatiepremie is cumuleerbaar met de energiepremie op voorwaarde dat het totaalbedrag van de twee premies lager is dan 90 % van het investeringsbedrag. Let wel, terwijl de energiepremie op het einde van de werken wordt aangevraagd, moet de aanvraag voor een renovatiepremie voor de start van de werken gebeuren!

De premie komt overeen met een percentage (30 tot 70 %) van het bedrag van de aanvaarde werken. Dit percentage wordt bepaald door het inkomen van de aanvrager en de perimeter waarin de woning gelegen is. Maximumbedrag: 35.000 €, vermeerderd met 5.000 € per slaapkamer vanaf de 3e kamer. Zolang dit bedrag niet bereikt is, kan je nieuwe aanvragen indienen voor dezelfde woning. Het is dus niet verplicht om alle werken in een keer uit te voeren.

Je vindt hier een overzicht van alle bedragen voor renovatiepremie.

 De groene lening aan 0 tot 2 %

In Brussel kan je voor de uitvoering van isolatie- en ventilatiewerken een groene lening aan 0 tot 2 % aanvragen.

 

Dankzij de Brusselse groene lening aan 0 tot 2 % kunnen particulieren isolatie- en ventilatiewerken uitvoeren en een performant verwarmingssysteem financieren. Begunstigden kunnen aanspraak maken op een minimumbedrag van 500 € en een maximumbedrag van 25.000 €.

Er bestaan twee soorten leningen: een consumentenkrediet en een hypothecaire lening. Deze leningen zijn voorbehouden aan Brusselaars met een laag inkomen (46.653 € voor alleenstaanden, maximum 72.572 € voor gezinnen met 1 of 2 inkomens).

Gemeentelijke tegemoetkomingen

Sommige Brusselse gemeentes kennen premies toe om energiebesparing te stimuleren. De gesubsidieerde werken? Dakisolatie, zonneboiler, … De tegemoetkomingen verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer de stedenbouwkundige dienst van je gemeente om te weten op welke premies je aanspraak kunt maken en welke hun toekenningsvoorwaarden zijn.

Ook in Vlaanderen en Wallonië worden premies toegekend.

Je woning nog beter isoleren?
Download onze gratis isolatiegids en ontdek de belangrijkste informatie met tips en adviesBen je klaar om te isoleren? Dan staan onze experts voor je klaar.
We zorgen voor een volledige analyse van je woning. Een isolatie-expert onderzoekt zowel je dak, muren als vloeren en adviseert je de beste isolatie-oplossing voor jouw huis.

Facebook Comments