Nee, de geruchten kloppen niet: de isolatiepremies in Vlaanderen verdwijnen niet. Maar ze zijn sinds 1 januari 2017 wel gedaald! En de voorwaarden zijn strenger. Tekst en uitleg.

Isolatiepremies: een stukje geschiedenis

In 2007 lanceerde de Vlaamse regering een zeer ambitieus energierenovatieprogramma: “Renovatie 2020”. Het was vooral de bedoeling om het Vlaamse woningpark energiezuiniger te maken. Het plan voorzag in een aantal premies en steunde op vier pijlers:

> isolatie van alle daken en vloeren;
> vervangen van ruiten door hoogrendementsglas;
> isolatie van de buitenmuren;
> vervanging van verouderde verwarmingsinstallaties of elektrische stookketels.

Momenteel herziet de Vlaamse regering haar beleid inzake isolatiepremies. Wat verandert er? Over het algemeen dalen de premiebedragen (met hoeveel hangt af van de premie in kwestie), terwijl de voorwaarden om een premie te verkrijgen strenger worden.

Bovendien is de fiscale aftrek van 30% op dakisolatie in 2017 door de Vlaamse regering afgeschaft. Ook de e-peil premie toegekend bij nieuwbouwwoningen is afgeschaft.

Type isolatie

2016

2017

Dakisolatie via aannemer €6 – €8/m²
(R-waarde min 3,5)
€6/m²
(R-waarde min 4,5)
Na-isolatie buitenmuur aan buitenzijde via aannemer €15/m²
(R-waarde min 2)
€15/m²
(R-waarde min 3)
Na-isolatie spouwmuur via aannemer €6/m² €6/m²
Na-isolatie bestaande buitenmuur via binnenzijde €15/m²
(R-waarde min 2)
Via architect Eindfactuur
Vanaf 01/07/2016
€15/m²
(R-waarde min 2)
Via architect of aannemer met certificaat van bekwaamheid
Vloerisolatie €6/m²
(R-waarde min 1,2)
€6/m²
(R-waarde min 2)

 Premies voor dakisolatie

Tot nu toe waren er 6 verschillende premies! Het maakte bijvoorbeeld een verschil of je zelf isoleerde of het werk door een aannemer liet uitvoeren. Ook de toegepaste R-waarde speelde een rol. De R-waarde staat voor de thermische weerstand van een isolatiemateriaal. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.
Sinds begin 2017 zijn er maar 2 premies meer: één voor doe-het-zelvers en één voor vaklui. De bedragen per m² liggen iets lager, maar de R-waarde na installatie moet hoger zijn. Kort gezegd komt dit neer op een dikkere isolatielaag of een efficiënter materiaal. Wat dus betekent dat je meer moet uitgeven om nog een premie te ontvangen…
In onderstaande tabel zie je een budgetvergelijking voor de isolatie van een hellend dak van een woning van 150 m² in Vlaanderen met R-waarde 4,8. 2017 wordt vergeleken met 2016.

Dakisolatie

2016

2017

Gemiddelde kostprijs
bij uitvoering
€32/m² = €4800 €32/m² = €4800
Premies Vlaanderen €8/m² = -€1200 €6/m² = -€900
Belastingaftrek 30% = -1440 €0
Totaalbedrag €2160 €3900

Premies voor gevelisolatie langs de buitenkant

In 2017 verandert de premie per m² niet, maar de vereiste R-waarde stijgt van 2 naar 3. Vanaf 2018 moet de aannemer bovendien strikte technische specificaties (STS 71-2) naleven, die zowel slaan op de gebruikte materialen als op de installatie ervan.

Premies voor gevelisolatie in de spouw

Om in aanmerking te komen voor een premie, moest je aannemer al eerder voldoen aan de technische specificaties (STS 71-1) betreffende de gebruikte isolatieproducten en de installatie ervan. Die verplichting verandert niet, maar de premie daalt op 1 januari 2018 van 6 naar 5 € per m².

Premie vloerisolatie

Op 1 januari 2017 is de vereiste minimale R-waarde gestegen van 1,2 naar 2.

Premie hoogrendementsglas

Bij glas is het de U-waarde die je helpt de juiste keuze te maken. Deze waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per m² en per graad temperatuurverschil ontsnapt doorheen een muur, een vloer, een raam, enz. Hoe lager de U-waarde, hoe beter dat onderdeel van het gebouw isoleert.
Tot het einde van 2016 kon je aanspraak maken op 2 verschillende premies, afhankelijk van de te vervangen glaspartijen en de U-waarde van de nieuwe beglazing. Bij een zeer lage U-waarde (max. 0,8) had je bijvoorbeeld recht op 15 € per m². Sinds 1 januari 2017 is er maar één premie meer en die zal aanzienlijk lager liggen. Anderzijds is er nog slechts een maximale U-waarde van 1,1 vereist.
Ook goed om te weten: op 1 januari 2017 heeft Vlaanderen een bonus voor totaalrenovaties gelanceerd. Hoe meer werken je combineert over een periode van 5 jaar, hoe hoger de energiepremie die je ontvangt (klik op deze link voor meer informatie).
Weet je niet op welke premies je recht hebt? Gebruik de ENGIE Electrabel subsidiestool. En als je toch nog een beetje verloren loopt, staan onze experts voor je klaar. Zij bereiden zelfs je subsidieaanvragen voor als je je woning isoleert via onze isolatieservice.
Isolatie gids

Facebook Comments