Het prosumententarief voor fotovoltaïsche panelen in Wallonië gaat van kracht in 2020. Het voorontwerp van minister Crucke om bepaalde gebruikers vrij te stellen, werd echter uitgesteld tot de volgende legislatuur.

Nog even herhalen: het prosumententarief is een forfaitaire jaarlijkse heffing – geen belasting – die moet worden betaald door prosumenten, dat wil zeggen eigenaars van zonnepanelen, maar ook van windturbines voor huishoudelijk gebruik, hydraulische systemen en warmtekrachtinstallaties. Kortom, door iedereen die tegelijk producent en consument van elektriciteit is. De prosument moet dus financieel bijdragen voor zijn reële gebruik van het elektriciteitsnet. Die heffing werd in Vlaanderen al in 2015 ingevoerd. Op 1 januari 2020 volgt nu ook Wallonië, maar misschien niet voor iedereen… (zie hieronder). Vlaanderen kondigde onlangs veranderingen aan voor het prosumententarief: het wordt in 2020 afgeschaft voor bepaalde gebruikers.

Hoe zal de zonnepanelenheffing in 2020 in Wallonië worden toegepast?

prosumententarieven tax 

De Waalse prosument krijgt de keuze tussen twee prosumententarieven

De CWaPE, de Waalse regulator van de aardgas- en elektriciteitsmarkt, keurde de tariefmethode voor 2019-2023 goed. Die zou echter in het gedrang kunnen komen door de beslissing van Waals minister van Energie Jean-Luc Crucke om de eigenaars van zonnepanelen die voor 1 juli 2019 werden geïnstalleerd en goedgekeurd vrij te stellen van het prosumententarief. Maar die tekst werd op 29 april 2019 teruggestuurd naar de Raad van State “voor meer juridische zekerheid”. Hij zal tijdens deze legislatuur dus niet worden goedgekeurd, maar hij zou toch nog gered kunnen worden door een amendement. Hierdoor zouden de eigenaars van installaties van minder dan 10 kW vrijgesteld kunnen worden van bijdragen gedurende 15 jaar. Wordt vervolgd.

De Waalse prosument krijgt hoe dan ook en tot nader order de keuze tussen twee prosumententarieven:

> een capaciteitstarief. Concreet wordt de te betalen som dan berekend op basis van het elektrische vermogen van de fotovoltaïsche installatie. Dat vermogen wordt uitgedrukt in €/kWe. Dat is ook de formule die destijds door Vlaanderen werd gekozen.

> een proportioneel tarief. Hier zouhet bedrag van het prosumententarief bepaald worden door het volume elektriciteit dat de prosument van het net afneemt. Dat volume wordt uitgedrukt in €/kWh. De CWaPE besloot om tot in 2023 een garantie te bieden aan wie kiest voor dit proportionele tarief en er dus voor kiest te streven naar een hogere autoconsumptie (om dus meer van zijn zelf opgewekte energie te verbruiken in plaats van het in het net te injecteren): het bedrag van dat tarief kan niet hoger zijn dan de som die de prosument zou moeten betalen als hij gekozen had voor het capaciteitstarief (het kan wel lager liggen als hij een maximum van zijn geproduceerde stroom zelf verbruikt). Maar opgelet: om dit proportionele tarief te berekenen, moet er wel een ‘netmeter’ worden geplaatst die kan meten hoeveel stroom er van het net wordt afgenomen en hoeveel erin geïnjecteerd wordt. Kostprijs: ca. 150 € (excl. btw) in 2019.

Goed om te weten: als de prosument geen tariefformule kiest, wordt automatisch het capaciteitstarief toegepast. Met een bidirectionele groenestroommeter of een slimme meter kan hij niet kiezen voor het capaciteitstarief.

Hoeveel zou het prosumententarief in Wallonië bedragen?

Het prosumententarief zal afhangen van de netwerkbeheerder (NWB).

De CWaPE publiceerde volgende tabel:

Prosumententarief in Wallonië 2020 2023

 

En hoe ziet het proportionele tarief eruit? Voor het proportionele tarief zouden de tarieven voor het afnemen van elektriciteit uit het distributienet en de herfacturatietarieven voor het gebruik van het transportnet berekend worden op basis van de bruto gemeten afname. Voor de tarieven per NWB werkte de CWaPE een tool uit.

Voor welk prosumententarief kies je dan best?

Waar ligt die rekenmachine? Voor je je keuze maakt, is het belangrijk dat je je verbruik en productie, maar ook je autoconsumptievermogen precies kent. Die drie aspecten zijn cruciaal voor je berekeningen. Houd ook rekening met de kosten van een bidirectionele groenestroommeter als je die nog niet had.

3 kleine tips om je autoconsumptie te verhogen:
> verbruik meer energie die je zelf produceert op het moment dat je ze produceert;
> programmeer je toestellen die energie verslinden zodanig dat ze werken wanneer de zon schijnt en je zonnepanelen dus werken;
> investeer in een thuisbatterij zoals de Tesla Powerwall om je geproduceerde energie op te slaan en te gebruiken wanneer je dat wenst.

Heb je nog geen zonnepanelen en twijfel je om er te plaatsen nu er een prosumententarief zit aan te komen? Hoewel de wetgeving met betrekking tot zonnepanelen in Wallonië is gewijzigd, is het toch nog de moeite waard om zonnepanelen te laten plaatsen. Bekijk hoe rendabel zonnepanelen in Wallonië zijn en bereken de rendabiliteit van je toekomstige installatie in enkele klikken dankzij onze simulatietool.

Facebook Comments