Premies zijn een belangrijk element: ze helpen om je zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.

Hou bij je beslissing om zonnepanelen te investeren rekening met de premies waar je recht op hebt. De premieregeling is de laatste maanden nogal veranderd in onze gewesten. Dit is de huidige situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

Vlaanderen is op dit ogenblik het minst gunstige van de drie gewesten. In feite bestaat er geen enkel steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwt zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel is.

Vlaanderen levert dus geen groenestroomcertificaten meer af en er is geen alternatief mechanisme voor in de plaats gekomen. Daarom is de terugverdientijd er langer (ongeveer 10 jaar) en de rentabiliteit lager (zo’n 8%) . Maar toch blijft het nog altijd een veel interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan!

In Vlaanderen zijn nog twee elementen van belang:

> De meter draait terug.

Je betaalt alleen het nettosaldo van de energie die je van het net afneemt. Daar komen natuurlijk nog de distributiekosten van je reële verbruik bij. Als jouw nettosaldo gelijk is aan nul of negatief, betaal je dus niets!

>  Het “prosumententarief”.

Sinds juli 2015 moeten alle particulieren in Vlaanderen die zonnepanelen bezitten een compensatie voor het gebruik van het distributienet betalen. Men vertrekt van het principe dat je nog steeds gebruikmaakt van het net, zelfs al is je nettosaldo negatief of gelijk aan nul. Die bijdrage, het zogeheten “prosumententarief”, verschilt bij elke netbeheerder. Gemiddeld bedraagt ze +/- 300 €/jaar.

2. Premies en steun in Brussel

In Brussel bestaan er nog altijd groenestroomcertificaten. Ze maken een zonnepaneleninstallatie heel interessant. De terugverdientijd bedraagt ongeveer 6 jaar en de rentabiliteit kan oplopen tot 10%.

In het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest moet je momenteel rekening houden met twee elementen:

> De meter draait terug.

Zelfde principe als in Vlaanderen (zie hoger).

> Groenestroomcertificaten.

Sinds februari kent Brugel, de Brusselse energieregulator, drie groenestroomcertificaten toe per MWh die geproduceerd is door een installatie van minder dan 5 kWp (2,4 certificaten tussen 5 en 10 kWp). Meestal zijn het particulieren die hiervan gebruikmaken. Elia, de Belgische netbeheerder voor energietransport, garandeert een minimumprijs van 65 € voor een groenestroomcertificaat. Op dit ogenblik bedraagt de marktprijs zelfs ongeveer 82 €. Een voorbeeld? Een installatie van 3 kWp kan tot 2,7 MWh per jaar produceren. Tegen de huidige marktprijs brengt dit een totaal voordeel van 664 € op!

Vanaf 2018 verdwijnt ook in Brussel het compensatiesysteem. Als je energie produceert die je niet zelf verbruikt, draait de meter vanaf dat ogenblik niet meer terug. Ter compensatie ontvang je wel 10 jaar lang groenestroomcertificaten, wat +/- 700 €/jaar oplevert.

3. Premies en steun in Wallonië

De groenestroomcertificaten zijn ook in dit gewest verdwenen, maar sinds juli 2015 vervangen door de Qualiwatt-premie, die even interessant blijkt te zijn. De gemiddelde terugverdientijd van een installatie bedraagt +/- 7 jaar en de rentabiliteit loopt al gauw op tot meer dan 9%.

In Wallonië zijn twee elementen belangrijk:

> Je elektriciteitsmeter draait terug.

Zelfde principe als in Vlaanderen (zie hoger).

> De Qualiwatt-premie.

Ze geldt voor alle installaties met een vermogen lager dan 10 kWp die vanaf 1 maart 2014 in gebruik werden genomen. Gedurende 5 jaar ontvangt de eigenaar van de installatie jaarlijks een premie. De bedoeling van die premie is om de terugverdientijd van een installatie van 3 kWp op acht jaar te brengen.

De premie wordt door je netbeheerder betaald volgens het tarief dat halfjaarlijks wordt bepaald door de CwaPe, de officiële instantie voor regulering van de Waalse elektriciteits- en gasmarkt. Beschermde klanten of klanten met een laag inkomen krijgen nog een aanvullende premie.

Afhankelijk van de netbeheerder ligt de premie voor een gemiddelde installatie van 3 kWp tussen 473 € en 586 € per jaar.

Vanaf 2019 zullen eigenaars van zonnepanelen een bijdrage betalen van ongeveer €400 per jaar om de kosten van hun gebruik van het distributienet te dekken.

Wil je graag weten wat zonnepanelen voor jou persoonlijk kunnen opbrengen, premies inbegrepen? Vraag ons dan om een dakanalyse.

Facebook Comments