Premies zijn belangrijk: ze helpen om je zonnepanelen te financieren en ze verbeteren de rentabiliteit ervan. Maar zelfs zonder premies is de technologie rendabel. Volg de gids, gewest per gewest.

Als je overweegt om zonnepanelen te installeren, vergeet dan geen rekening te houden met de premies waar je recht op hebt. De premieregeling is de laatste maanden nogal veranderd in onze gewesten. Dit is de huidige situatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

1. Premies en steun in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat er geen steunmechanisme meer voor de installatie van zonnepanelen. Vlaanderen beschouwt zonne-energie als een investering die op zich voldoende rendabel is.

Vlaanderen levert dus geen groenestroomcertificaten meer af. Toch blijft het nog altijd een veel interessantere investering dan spaargeld dat op de bank blijft staan! Alle cijfers vind je in onze infografiek over de rentabiliteit van je zonnepanelen in Vlaanderen.

In Vlaanderen zijn wel nog 2 elementen van belang:

> De meter draait terug.
Wanneer je zonnepanelen installeert maak je daarnaast ook gebruik van het systeem van de elektriciteitsmeter die terugdraait. Je betaalt alleen het nettosaldo van de energie die je van het net afneemt. Als jouw nettosaldo gelijk is aan nul of negatief, betaal je dus niets!

> Het ‘prosumententarief’.
Sinds juli 2015 moeten alle particulieren in Vlaanderen die zonnepanelen bezitten, een compensatie voor het gebruik van het distributienet betalen. Men vertrekt van het principe dat je nog steeds gebruikmaakt van het net, zelfs al is je nettosaldo negatief of gelijk aan nul. Die bijdrage, het zogeheten ‘prosumententarief’, verschilt bij elke netbeheerder. Gemiddeld bedraagt ze ± 300 €/jaar.

2. Premies en steun in Brussel

Het systeem van de terugdraaiende elektriciteitsmeter is in 2018 in Brussel verdwenen. Ter compensatie ontvang je wel 10 jaar lang groenestroomcertificaten, wat ± 700 €/jaar oplevert. Het aantal wordt bepaald door een groene meter die gescheiden is van je elektriciteitsmeter.

Goed om weten: vanaf 1 september 2019 is de vergoeding voor de elektriciteit die in het net geïnjecteerd wordt, niet langer identiek aan de prijs van de afgenomen elektriciteit in Brussel. Het exacte bedrag van de vergoeding per kilowattuur is echter nog niet bekend.

Verschillende Brusselse gemeenten kennen extra premies toe voor de installatie van zonnepanelen. Informeer je bij de dienst Stedenbouw of Milieu om te weten of dit ook in jouw gemeente het geval is.

Wij berekenden hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Brussel. Ontdek het in onze infografiek.

3. Premies en steun in het Waalse Gewest

Het systeem van de Qualiwatt-premie wordt op 30 juni 2018 afgeschaft. Via dit systeem ontvangen eigenaars van zonnepanelen gedurende 5 jaar een jaarlijkse premie. Afhankelijk van de netbeheerder is dat gemiddeld goed voor 300 tot 400 € per jaar. De premie wordt door je netbeheerder betaald volgens het tarief dat halfjaarlijks wordt bepaald door de CWaPE, de officiële instantie voor regulering van de Waalse elektriciteits- en gasmarkt.

Ook al verdwijnt het systeem in juni, toch is het nog niet te laat om te profiteren van de Qualiwatt-premie in 2018! Tot aan de zomervakantie kunnen nog 6.000 installaties gesubsidieerd worden.

Zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel blijven zonnepanelen rendabel!  

> De meter draait terug.
Zelfde principe als in Vlaanderen.

Merk op: de Waalse regering bereidt een decreet voor om eigenaars van zonnepanelen te onderwerpen aan een ‘prosumententarief’, een regeling die in Vlaanderen al bestaat (zie lager). Dat tarief zou van kracht worden in 2020.

Onze infografiek toont je hoe rendabel je zonnepanelen zullen zijn in Wallonië zonder Qualiwatt.

zonnepanelen plaatsen, de premies in Vlaanderen, Wallonië en Brussel

Wil je graag weten wat zonnepanelen voor jou persoonlijk kunnen opbrengen, premies inbegrepen? Vraag ons dan om een gratis analyse van je dak.

Facebook Comments