Elk trimester publiceert de VREG zijn Servicecheck. Leveranciers krijgen een score voor de kwaliteit van hun dienstverlening. ENGIE kreeg de topscore van 5 sterren. Een mooie beloning die we ook in de toekomst willen behouden!

Energieleveranciers vergelijken

Een energieleverancier kiezen kan best verwarrend zijn. Kies je voor groene of grijze stroom? Een vast of een variabel tarief? Wat als je zonnepanelen hebt? Kies je bij een verhuis en overname best voor dezelfde of een andere leverancier?

Het belangrijkste is natuurlijk de prijs die je betaalt voor je energiekost. Hoe lager die is, hoe minder taksen je ook moet betalen dus hoe lager je factuur. Op de site van VREG kan je daarom de V-test doen. Je geeft je verbruik en je postcode in en je krijgt een vergelijking te zien van alle leveranciers.

Ook de service telt!

Uit onderzoek blijkt dat de dienstverlening van een energieleverancier op de tweede plaats, na de prijs dus, komt bij het kiezen van een nieuwe leverancier voor aardgas of elektriciteit in België.

En ook hier helpt de VREG een handje. Elk trimester onderzoeken ze hoe goed of slecht de leveranciers scoren aan de hand van een klachtenindicator. Die brengt in kaart hoeveel klachten er per 5.000 klanten binnenliepen bij de Federale Ombudsdienst of de VREG. Leveranciers met een klachtenindicator tussen 0 en 3 krijgen 5 sterren. De resultaten kan je checken op de site van VREG, bij de Servicecheck.

Hier is alvast de nieuwste ranglijst van alle leveranciers:
ranglijst van alle leveranciers

We zijn blij dat we opnieuw 5 sterren kregen voor onze dienstverlening. En uiteraard feliciteren we onze collega’s van Ecopower, Comfort Energy en Ebern die het nog beter deden. Maar tegelijk blijven we ons best doen om het volgende keer nog beter te doen!

Wie is de VREG eigenlijk?

De 2 meest gestelde vragen over VREG zijn: wat is de VREG en wat doet de VREG? VREG staat voor Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. Het is een dienst die de energiemarkt reguleert. Dat wilt zeggen dat ze technische regels opstellen voor netbeheerders en de distributienettarieven goedkeuren. Daarnaast houden ze toezicht op de markt en geven ze beleidsadvies.

Voor inwoners in Vlaanderen zijn ze ook een gids op de markt. De meest bekende tools zijn de V-test en de Servicecheck. Daarnaast beheren ze ook de groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong die in Vlaanderen werden toegekend of ingevoerd. Eigenaars van zonnepanelen die meer dan 10 kW produceren, kunnen er hun garanties van oorsprong verkopen en hun groenestroomcertificaten raadplegen, verkopen of inleveren.

Facebook Comments