Als je verhuist, moet je je beginmeterstanden doorgeven aan je leverancier. Om achteraf discussies te vermijden, doe je dit best samen met de vorige bewoner en op het energieovernamedocument.

1. Download en print het formulier

Waar vind je het? Op de websites van de drie gewestelijke energieregulators: VREG in Vlaanderen, Brugel in Brussel en Cwape in Wallonië.

2. Neem de meterstanden op

Wie moet de meterstanden invullen? De oude én de nieuwe bewoner van het pand, in de oude én de nieuwe woning. Jullie dienen trouwens de meterstanden samen te noteren.

3. Vul het formulier in

Wat moet je erop vermelden, behalve de meterstanden van elektriciteit en gas? De datum waarop de energieovername moet plaatsvinden, het adres van de betrokken woning, informatie over de vertrekkende klant en de overnemer (contactgegevens, naam van de energieleverancier(s) …).

4. Onderteken samen het document

Stel het formulier in twee exemplaren op en zorg ervoor dat beide partijen beide exemplaren ondertekenen. Elke partij neemt dan zijn eigen exemplaar mee en bewaart dat zorgvuldig voor het geval er een betwisting zou ontstaan. Een energieovernamedocument heeft immers juridische waarde en bewijskracht.

5. Bevestig je meterstanden

Bewaar altijd zelf het originele document voor in geval er discussie is. Klanten van ENGIE Electrabel kunnen de gegevens van het energieovernamedocument doorbellen naar de Energielijn (078 35 33 33). Ben je nog geen klant? Dat kan je snel en eenvoudig klant worden. Zo geniet je een aantrekkelijke prijs en diverse kortingen van onze partners.

6. Er is energie in je nieuwe woning!

Facebook Comments