BEN staat voor bijna energieneutraal, met een EPB-peil van E30. Vanaf 2021 wordt dit de nieuwe bouwstandaard voor nieuwbouw. Wie slim is, bouwt vandaag al volgens de E30 en kiest dus voor een BEN-woning! Maar wat is dat nu precies?

BEN, wat is dat?

Een BEN-woning verbruikt weinig energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Dat impliceert dat ze optimaal is geïsoleerd. De energie die toch nog nodig is, wordt uit hernieuwbare bronnen opgewekt (zonnepanelen, warmtepomp, zonneboiler, enz).

Elke woning krijgt een score, het verplichte E-peil. Een ‘bijna-energieneutrale’ woning heeft een score van E30, het BEN-niveau. Vanaf 2021 bouwt men in Vlaanderen enkel nog volgens het BEN-principe.

Dit zijn de belangrijkste maxima voor BEN-woningen in Vlaanderen:
– E-peil (score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is): 30
– K-peil (het isolatiepeil) : 40
– Netto energiebehoefte verwarming: 70 kWh/m2
– Oververhitting: <6.500 Kh

BEN bouwen_label_EPB peil

Welke elementen beïnvloeden de energieprestatie van een huis?

Isolatie: de schil maakt het verschil

Je woning moet maximaal geïsoleerd zijn: muren, daken, vloeren, deuren, poorten, ramen en beglazing. Verder moet je ook koudebruggen vermijden. Dat zijn plaatsen waar de isolatie niet doorloopt of niet goed op elkaar aansluit.

Het komt erop aan een zo laag mogelijk K-peil te behalen, deze mag niet hoger zijn dan 40. Dat wil zeggen dat een woning optimaal is geïsoleerd. Dat wordt voor een stuk bepaald door de compactheid van je woning en anderzijds door de kwaliteit van je isolatiematerialen.

compact_niet_compact

Hoe compacter het gebouw, hoe kleiner het verliesoppervlak en dus het energieverbruik.

Om het BEN-label te krijgen, moet je huis voor elk deel minstens onderstaande isolatiewaarden halen.

> Dak: 0,24 W/M2K
> Ramen (glas + kader): 1,50 W/ M2K
> Deuren en poorten: 2,00 W/M2K
> Muren: 0,24 W/M2K
> Vloeren: 0,24 W/M2K

Verwarming

De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming mag bij een BEN-woning niet hoger dan 70 kWh per vierkante meter liggen. Gezien een BEN-woning heel goed geïsoleerd is, heb je geen conventionele ketel of radiatoren op 60 of 70 graden nodig. Je kan kiezen voor een warmtepomp, gas, stookolie, hout, pellets, de buitenlucht of zonnewarmte.

Voor warm water kan je kiezen tussen een ketel met doorstromer of een aparte boiler, zoals een zonneboiler of warmtepomp. Vraag raad aan je architect

Hernieuwbaar voorop

Een BEN-woning moet minstens 10 kWh/m2 hernieuwbare energie produceren. Dat kan wettelijk gezien via 6 systemen: een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, een biomassaketel, stadsverwarming of participatie. Elk van die technieken moet op zijn beurt aan bepaalde BEN-eisen beantwoorden. Bespreek van bij het begin van je bouwproject welke technieken je wilt gebruiken

Ventileren

Je moet je woning uitrusten met een goed ventilatiesysteem zodat je zeker bent van een optimale luchtkwaliteit zonder dat er veel warmte verloren gaat.
In een BEN-woning kies je best voor een systeem waarbij de lucht natuurlijk wordt aangevoerd en mechanisch wordt afgevoerd of een systeem waarbij de lucht automatisch af en aan wordt gevoerd.

Is BEN niet ongelooflijk duur?

BEN bouwen kost je zo’n 4 à 6 % meer dan niet-BEN bouwen. De maar de extra investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie betalen zichzelf terug, omdat je een pak minder verbruikt en betaalt. Terwijl je toch comfortabeler leeft, minder afhankelijk bent voor je energie en je steentje bijdraagt aan een beter leefmilieu.

Nog meer goed nieuws? Check! Een woning met een peil tussen E20 en E30 krijgt gedurende 5 jaar 50% korting op de onroerende voorheffing. Als je score E20 of lager is, is die korting zelfs 100%. Mooi meegenomen, toch?

Meer weten over BEN?
Download hier de brochure

Wil je alvast weten hoe je je woning beter kan isoleren ? Lees er dan alles over in onze handige gids “Je woning isoleren stap voor stap”.

Facebook Comments