Vanaf 2019 zullen slimme meters geleidelijk aan de traditionele elektromagnetische meters vervangen. De nieuwe digitale meters draaien niet meer terug. Betekent dat minder rendement voor je zonnepanelen?

De uitrol van slimme meters (smart meters) wordt ons opgelegd door de Europese Unie. De doelstelling is om tegen 2020 80% van de elektromagnetische meters te vervangen. In Vlaanderen start de operatie uiteindelijk op 1 juli 2019 en niet op 1 januari zoals eerst was gepland. Bovendien zullen de eigenaars van zonnepanelen niet meer tot de prioritaire doelgroep behoren voor de installatie van de nieuwe meters. De Vlaamse regering hoopt wel dat ze de slimme energiemeters tegen eind 2022 bij elke eigenaar van zonnepanelen kan plaatsen. Andere mogelijke impact: veranderingen op til voor het Vlaamse prosumententarief in 2020!

In Wallonië was het oorspronkelijk de bedoeling dat 80% van alle gezinnen in orde moest zijn tegen 2034. Die doelstelling is intussen naar beneden bijgestuurd: de installatie van een slimme meter zal er tegen 31 december 2029 enkel verplicht zijn voor 80% van de verbruikers met een fotovoltaïsche installatie van 5 kWe. In Brussel loopt momenteel een test met 5 000 tellers.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een digitale meter met een elektronische display

Eenvoudig gezegd: een digitale meter met een elektronische display. Maar het toestel doet meer dan meten hoeveel energie je verbruikt en hoeveel je aan het net teruggeeft. Het communiceert ook je verbruik aan je netwerkbeheerder. Gedaan dus met meterstanden te noteren en door te geven. Ook informatie over de spanning of veranderingen in de sterkte van je aansluiting worden automatisch doorgestuurd. Je kunt het toestel ook van op afstand aan- en uitschakelen. Omdat de slimme meter je in real time informeert over je verbruik, zullen energieleveranciers hun voorschotbedragen kunnen optimaliseren, waardoor minder consumenten achteraf een zware afrekeningsfactuur krijgen.

De slimme meter draait niet terug

De slimme meter draait niet terug. Is dat een probleem voor de eigenaars van zonnepanelen? 

Volgens de netwerkbeheerders zal de omschakeling naar een andere meter geen invloed hebben op het compensatieprincipe.

Eigenaars van zonnepanelen vrezen dat ze door de slimme teller niet langer zullen kunnen profiteren van het compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller. De netwerkbeheerders spreken dat tegen: volgens hen zal de omschakeling naar de digitale teller het principe van de wettelijk voorziene compensatie en dus het rendement van je zonnepanelen niet aantasten. Ook zonder terugdraaiende teller behoud je dus het recht op compensatie. Het proefproject dat momenteel in Brussel loopt met een bidirectionele meter, bewijst dit. Het verbruik van energie en de hoeveelheid die je opnieuw injecteert in het net worden apart gemeten. De compensatie wordt berekend door de hoeveelheid teruggegeven energie af te trekken van de verbruikte energie (nvdr: deze compensatie zal in Brussel in 2020 verdwijnen, maar dat verlies wordt goedgemaakt door groenestroomcertificaten).

De slimme meter werkt volgens hetzelfde principe als de bidirectionele meter in Brussel: hij telt afzonderlijk de verbruikte energie en de energie die je weer in het net injecteert. Het verschil tussen beide waarden is wat wordt gefactureerd. Alles gebeurt automatisch: de berekening van het verschil en het doorgeven aan je energieleverancier.

Goed om te weten: het verbruik dat wordt geregistreerd door de slimme meter zal afwijken van de teller van je zonnepanelen. Waarom? Een deel van de geproduceerde energie bereikt nooit het distributienet omdat ze onmiddellijk verbruikt wordt. Met andere woorden: de slimme meter geeft enkel aan wat je aan het net teruggeeft (na afhouding van uw onmiddellijke verbruik), terwijl de meter van je zonnepanelen je totale energieproductie laat zien.

Samengevat: niet de slimme meter, maar politieke beslissingen zijn verantwoordelijk voor het verdwijnen van de compensatiemechanismen. Wil je niet afhankelijk zijn van eventuele wijzigingen door de overheid, dan kan je nog altijd een thuisbatterij installeren. Lees er meer over in het e-book ‘Een thuisbatterij voor je zonnepanelen’ van ENGIE.

Heb je nog geen zonnepanelen en wil je weten of een installatie voor jou een goed idee is? Via de simulatietool van ENGIE bereken je snel het rendement van je dak.

Facebook Comments