Je hebt beslist om zonnepanelen te installeren en je wil de prijzen van verschillende leveranciers vergelijken. Hier moet je op letten.

Gouden regel: vergelijk appelen met appelen en zie erop toe dat in de offertes hetzelfde is inbegrepen. Want dan pas kan je goed vergelijken. Helaas zijn er nog altijd kleine verschillen. Let zeker op het volgende:

Zonnepanelen

Prijsoffertes voor zonnepanelen kunnen verschillen naargelang het type installatie en paneel

Type zonnepanelen

Er bestaan verschillende types installaties (op een hellend dak, een plat dak, op de grond…) en verschillende soorten zonnepanelen (monokristallijne, polykristallijne of hoogperformante).

De prijs van zonnepanelen hangt dus af van het type, de kwaliteit en het vermogen (in kWh). Hier en daar worden installaties aangeboden aan bodemprijzen. Vaak gaat het hier om oude panelen met een zwak vermogen en een minder goede kwaliteit. Vraag dus zeker altijd naar de kenmerken en certificaten van het voorgestelde model.

Aantal zonnepanelen

Let op het aantal panelen dat aanbevolen wordt in de offerte. Dat moet aangepast zijn aan je verwachte consumptie. Verbruik je 3.500 kWh per jaar aan elektriciteit, dan hoef je geen installatie met een capaciteit van 6.000 kWh. Laat je geen (veel duurdere) hoogrendementspanelen (geschikt voor een klein dak) aansmeren als jedak geschikt is voor klassieke zonnepanelen en je een normaal verbruik hebt.

Omvormer

Controleer in de offertes ook welke omvormer wordt aanbevolen. Een omvormer moet afgestemd zijn op de totale capaciteit van de zonnepanelen. Als de omvormer te groot is (duurder) of te klein (goedkoop), zal je niet de gewenste opbrengst realiseren. Schaduw, bijvoorbeeld door een schoorsteen of bomen, beperkt het rendement van je installatie. In dat geval kan een duurdere omvormer wél interessant zijn.

Opvolging productie

Nog iets om rekening mee te houden als je prijzen vergelijkt, is de mate waarin je de productie van je zonnepanelen kan opvolgen, via een app op je smartphone bijvoorbeeld. Soms is deze service in de prijs inbegrepen, soms niet.

Service

Vergelijk zeker ook de service die wordt geboden:

Vergeet niet de dienstverlening te vergelijken in de prijsoffertes voor zonnepanelen

> Vervult je installateur ook de administratieve formaliteiten?

> Neemt hij de aansluitingskosten voor zijn rekening? Rekent hij extra kosten wanneer het kabeltraject wat langer uitvalt?

> Is het plaatsen van een extra stroomonderbreker in de elektriciteitskast inbegrepen?

> Doet de installateur ook de aanvraag voor het vervangen van de elektriciteitsmeter als die niet geschikt is om energie in het net te injecteren?

> Is de installatie van de zonnepanelen inbegrepen in de prijs of moet je ze zelf plaatsen ?

> Is gespreide betaling mogelijk?

Garantietermijn

Let ook op de garantietermijn van de panelen, de omvormer, de uitgevoerde werken en het systeem zelf.

Algemene voorwaarden

Last but not least : teken niet te snel. Neem zeker de verkoopsvoorwaarden door. Let daarbij met name op boeteclausules, bijvoorbeeld wanneer je de bestelling annuleert of te laat betaalt.

Teken enkel voor een prijs die vast en definitief is, en zorg dat dit zo vermeld staat in het contract. Zo vermijd je vervelende verrassingen achteraf. Wettelijk gezien mag de verkoper de prijs niet meer verhogen na ondertekening van het contract, maar je kan maar beter zeker zijn. Betaal nooit meer dan 75% van de factuur vooraleer de installatie gecontroleerd en in dienst gesteld is. Doorgaans wordt er in 3 schijven betaald: een derde als voorschot bij de bestelling, een derde bij de installatie en de laatste schijf bij de oplevering van de werken en de indienststelling van de installatie.

Wil je meer informatie over de keuze van de juiste installateur, de verschillende fases van de installatie of administratieve formaliteiten? Download dan gratis ons e-book « Jouw zonnepanelen: stap voor stap »

Facebook Comments