Gezonde lucht inademen is essentieel. Niet alleen buiten, maar ook binnen. Maar de luchtkwaliteit in onze woningen is niet altijd zo goed als we denken. Deze 5 dingen zou je moet weten over de luchtkwaliteit in huis.

1. 55 tot 80% van de tijd brengen wij binnen door

Tijdens een gemiddelde dag zitten wij meer binnen (op kantoor, thuis, in het openbaar vervoer of in de sportzaal) dan buiten. Wij brengen zelfs 55 tot 80% van onze tijd door in min of meer “vervuilde” ruimtes. Hoe we dat weten? Er bestaan kwaliteitsnormen voor de buitenlucht, die worden gehanteerd om de volksgezondheid te beschermen. Deze normen zijn ook bruikbaar als leidraad om te bepalen of de kwaliteit van de lucht in een gebouw aanvaardbaar of schadelijk is.

2. De lucht in een gebouw is vervuild

De algemene regel luidt dat er een risico op vervuilde lucht bestaat in alle lokalen die niet over natuurlijke ventilatie beschikken. Dagelijks activiteiten als koken, een douche nemen of zelfs gewoon ademen hebben een impact op de luchtkwaliteit. Hetzelfde geldt voor de bouwmaterialen die in de woning werden gebruikt en voor ontsmettingsmiddelen, schoonmaak- en onderhoudsproducten of verbrandingsgassen. En uiteraard is ook tabaksrook schadelijk. Dergelijke rook bevat immers 4 000 verschillende gas- en stofdeeltjes.

3. Slechte luchtkwaliteit in een gebouw heeft  effecten op de gezondheid

Zo zijn bejaarden, jonge kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen of chronische hartaandoeningen en zieken de grootste slachtoffers van vervuilde binnenlucht

Lucht van slechte kwaliteit kan aanleiding geven tot al dan niet chronische symptomen en op den duur zelfs ziektes. De klachten zijn vaak vaag en algemeen: een slecht gevoel, stress, een lagere productiviteit en arbeidsverzuim. Ziektekiemen kunnen ademhalingsaandoeningen veroorzaken, onder andere in gebouwen waar veel mensen samen zijn. Bepaalde groepen zijn kwetsbaarder dan andere. Zo zijn bejaarden, jonge kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen of chronische hartaandoeningen en zieken de grootste slachtoffers van vervuilde binnenlucht.

 4. De ramen elke dag 10 minuten open zetten levert uitstekende resultaten op

Een woning of ander gebouw met een goede verluchting is veel gezonder. Om vooral in de winter niet te veel warmte te verliezen is het een goed idee om de vensters 2 keer per dag (‘s morgens en ‘s avonds), 10 tot 15 minuten open te zetten. De lucht wordt dan snel ververst zonder dat de muren of het meubilair te veel afkoelen.

Zet de ramen gerust wijd open, anders wordt de lucht niet snel genoeg ververst en verspil je uiteindelijk meer warmte. Nog een regel: hoe meer mensen er in een ruimte zijn, hoe belangrijker het is om de lucht te verversen. Zwier je ramen dus wijd open na een etentje met de hele familie of een feestje onder vrienden.

5. Binnen-luchtkwaliteit meten

Het weerstation Netatmo geeft je permanent een gezondheidsrapport van de luchtkwaliteit binnen

Hoe krijg je een objectief beeld van de luchtkwaliteit in een ruimte? Het weerstation Netatmo die we getest hebben geeft je automatisch en permanent een gezondheidsrapport van de luchtkwaliteit binnen, zodat je tijdig passende maatregelen kunt nemen.

Ontdek snel de Netatmo binnenmodule voor weerstation op onze webshop (69€).

Facebook Comments