Nee: de isolatiepremies in Vlaanderen zijn niet verdwenen in 2017. Maar ze zijn sinds 1 januari 2017 wel gedaald! En de voorwaarden zijn strenger. Lees er hier alles over

Isolatiepremies: een stukje geschiedenis

In 2007 lanceerde de Vlaamse regering een zeer ambitieus energierenovatieprogramma: “Renovatie 2020”. Het was vooral de bedoeling om het Vlaamse woningpark energiezuiniger te maken. Het plan voorzag in een aantal premies en steunde op 4 pijlers:

> isolatie van alle daken en vloeren;
> vervangen van ruiten door hoogrendementsglas;
> isolatie van de buitenmuren;
> vervanging van verouderde verwarmingsinstallaties of elektrische stookketels.

In 2017 heeft de Vlaamse regering haar beleid inzake isolatiepremies herzien. Wat verandert er? Over het algemeen dalen de premiebedragen (met hoeveel hangt af van de premie in kwestie), terwijl de voorwaarden om een premie te verkrijgen strenger worden.

Bovendien is de fiscale aftrek van 30% op dakisolatie in 2017 door de Vlaamse regering afgeschaft. Ook de e-peil premie toegekend bij nieuwbouwwoningen is afgeschaft.

Bedragen van de isolatiepremies in 2017

Type isolatie

2017

Dakisolatie via aannemer €6/m²
(R-waarde min 4,5)
Na-isolatie buitenmuur aan buitenzijde via aannemer €15/m²
(R-waarde min 3)
Na-isolatie spouwmuur via aannemer €6/m²
Na-isolatie bestaande buitenmuur via binnenzijde €15/m²
(R-waarde min 2)
Via architect of aannemer met certificaat van bekwaamheid
Vloerisolatie €6/m²
(R-waarde min 2)

 Premies voor dakisolatie

Je krijgt een hogere premie indien je je dak laat isoleren door vaklui. Ook de toegepaste R-waarde speelt een rol. De R-waarde staat voor de thermische weerstand van een isolatiemateriaal. Hoe hoger de R-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. Om een premie te krijgen moet je een bepaalde R-waarde respecteren en deze waarde wordt jaarlijks strenger.

Premies voor gevelisolatie langs de buitenkant

In 2017 is de premie per m² niet veranderd, maar de vereiste R-waarde stijgt van 2 naar 3. Let op: vanaf 2018 moet de aannemer strikte technische specificaties (STS 71-2) naleven, die zowel slaan op de gebruikte materialen als op de installatie ervan.

Premies voor gevelisolatie in de spouw

Om in aanmerking te komen voor een premie, moest je aannemer al eerder voldoen aan de technische specificaties (STS 71-1) betreffende de gebruikte isolatieproducten en de installatie ervan. Die verplichting verandert niet, maar de premie daalt op 1 januari 2018 van 6 naar 5 € per m².

Premie vloerisolatie

Op 1 januari 2017 is de vereiste minimale R-waarde gestegen naar 2.

Premie hoogrendementsglas

Bij glas is het de U-waarde die je helpt de juiste keuze te maken. Deze waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die per m² en per graad temperatuurverschil ontsnapt doorheen een muur, een vloer, een raam, enz. Hoe lager de U-waarde, hoe beter dat onderdeel van het gebouw isoleert.
Tot het einde van 2016 kon je aanspraak maken op 2 verschillende premies, afhankelijk van de te vervangen glaspartijen en de U-waarde van de nieuwe beglazing. Bij een zeer lage U-waarde (max. 0,8) had je bijvoorbeeld recht op 15 € per m². Sinds 1 januari 2017 is er maar één premie meer en die zal aanzienlijk lager liggen. Anderzijds is er nog slechts een maximale U-waarde van 1,1 vereist.

Bonus voor totaalrenovaties

Ook goed om te weten: op 1 januari 2017 heeft Vlaanderen een bonus voor totaalrenovaties gelanceerd. Hoe meer werken je combineert over een periode van 5 jaar, hoe hoger de energiepremie die je ontvangt.

 

Weet je niet op welke premies je recht hebt? Gebruik de ENGIE subsidiestool.

Ben je klaar om te isoleren? Dan staan onze experts voor je klaar. We zorgen voor een volledige analyse van je woning. Een isolatie-expert onderzoekt zowel je dak, muren als vloeren en adviseert je de beste isolatie-oplossing voor jouw huis.

Download ook onze gratis isolatiegids om alles te weten over isolatie

 

Facebook Comments