2016? Dat waren de Brexit en de verkiezing van Donald Trump. Ook de energiemarkt leed onder die perikelen. Wat staat ons in 2017 te wachten?

De Britse beslissing om de Europese Unie te verlaten, veroorzaakte op 23 juni 2016 een daling van het Britse pond tegenover de euro, nadat de Britse munt eerst aanzienlijk was gestegen. In november werd Donald Trump verkozen. De markten reageerden negatief, maar herstelden zich later. Zij verwachten dat de nieuwe regering een positief effect op de economie zal hebben.

Tot de lente van 2016 was het gevaar op deflatie groot. Vanaf de zomer nam die dreiging af door de betere economische prestaties van de Verenigde Staten, Europa en grote groeilanden zoals China. Die evolutie werd ondersteund door de heropleving van de olieprijs.

Olie: dieptepunten en onlusten

Begin 2016 kende de olieprijs een dieptepunt: in januari daalde de prijs tot 27 dollar per vat. Dat kwam onder meer door de teleurstellende groei van de wereldvraag. Maar de prijsdaling was vooral een gevolg van overproductie, omdat olieproducerende landen geen marktaandeel wilden verliezen. Gevolg? Voorraden bereikten nieuwe recordhoogtes.

Leden en niet-leden van de OPEC besloten daarom hun productie te remmen en de prijs zo te ondersteunen. Dat akkoord, dat in september werd bereikt, werd pas formeel op 30 november door de OPEC-leden ondertekend. Ook een aantal landen die geen lid zijn, beloofden hun productie te verlagen.

Tegelijk teisterden grote bosbranden de productiesites van Alberta in Canada en waren tal van oliepijpleidingen het doelwit van terroristische aanslagen in Nigeria.

Gas: dalende prijzen

Ook de gasprijzen daalden begin 2016. Oorzaken? De dalende olieprijs en de zachte temperaturen, waardoor het verbruik laag was. De Russische en Noorse bevoorrading hielden goed stand, maar de productie in Nederland daalde.

Aan het eind van het jaar steeg de vraag naar gas aanzienlijk, vooral dan door de elektriciteitsproducenten. Door de problemen rond het Franse nucleaire park, werden verschillende productie-eenheden voor gas opnieuw opgestart.

Elektriciteit: jojo-prijzen in Europa

Voor elektriciteit startte 2016 onder een gunstig gesternte. De Belgische nucleaire eenheden waren opnieuw beschikbaar en de productie in Frankrijk hield goed stand. Maar vanaf april veroorzaakten aankondigingen rond het beleid in Frankrijk voor het eerst een opwaartse prijsdruk.

Na de zomer nam de elektriciteitsmarkt een hoge vlucht, door de toenemende bezorgdheid over het nucleaire productiepark van het Franse elektriciteitsbedrijf EDF. De situatie verbeterde eind november. Door gunstige weersomstandigheden kregen we tijdelijk de omgekeerde situatie. In december zagen we dan opnieuw een stijgende tendens, door de hoge prijzen van steenkool en gas.

Wat mag u in 2017 van de energiemarkt verwachten?

Welke impact zal de Trump-administratie hebben op het Amerikaanse energiebeleid? En op de internationale energiemarkt? Dat is moeilijk in te schatten.

Op de oliemarkt was het sleutelelement begin 2017 de inwerkingtreding van het akkoord over de productielimieten. Libië, Nigeria en de Verenigde Staten maken geen deel uit van het akkoord. En zij beschikken nog over een belangrijk potentieel om hun productie te verhogen. Op termijn kunnen ze dus de daling van de wereldwijde productie door het OPEC-akkoord volledig of gedeeltelijk compenseren.

Wilt u meer weten over de schommelingen in de energiesector in 2016, over de gevolgen van de Brexit en van de verkiezing van Donald Trump, over de beslissingen van de OPEC en de gevolgen daarvan op de gas- en elektriciteitsprijzen? 

Die vindt u, samen met de sleutelelementen die uw energieprijs voor 2017 kunnen beïnvloeden, in het e-book van ENGIE Electrabel. Download het hier.

Facebook Comments