De 3 gewesten hanteren een strikte wetgeving rond verwarming. Maar er is niet alleen het wettelijke aspect. Een goed onderhouden verwarming is ook een zuinige verwarming. We zetten hier de verplichtingen van de 3 regio's op een rij.

Regelgeving verwarming per regio

Wetgeving verwarming

In Vlaanderen

Onderhoud door een erkend technicus

 • Gasketel: om de twee jaar; schoonmaak van de ketel en van het rookafvoersysteem, vegen van de schoorsteen, indien vereist, nakijken van de brander en controle van de technische vereisten.
 • Stookolieketel: jaarlijks; schoonmaak van de ketel en van het rookafvoersysteem, vegen van de schoorsteen, indien vereist, nakijken van de brander en controle van de technische vereisten.

Na het onderhoud wordt een attest opgemaakt dat zorgvuldig moet worden bewaard tot de volgende controle.

Audit

Voor installaties met één verwarmingsketel en een vermogen tot en met 100 kW is een audit verplicht op de vijfde verjaardag van het toestel en vervolgens om de vijf jaar. Indien de installatie uit meerdere ketels bestaat dient dit wel te gebeuren door een erkend technicus verwarmingsaudit.

Voor installaties met een vermogen van meer dan 100 kW of met meer dan één ketel, is de wetgeving strenger. De belangrijkste punten zijn:

 • Tweejaarlijks voor stookolie-installaties;
 • Vierjaarlijks voor toestellen op gas (aardgas, propaan, butaan);
 • De audit moet worden uitgevoerd door een erkende technicus verwarmingsaudit.

In ieder geval moet een auditverslag worden opgesteld op basis van een programma dat de Vlaamse overheid ter beschikking stelt.

Onze auditeurs zijn geaccrediteerd en staan klaar om u te helpen. Vraag nu uw verwarmingsaudit aan!

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Periodieke controle door een erkend technicus

 • Gasketel: om de drie jaar; schoonmaak van de verwarmingsketel en van het rookafvoersysteem, de instelling van de brander en de controle van de technische vereisten.
 • Stookolieketel: jaarlijks; de schoonmaak van de verwarmingsketel en van het rookafvoersysteem, de instelling van de brander en de controle van de technische vereisten.

Na deze periodieke controle stelt de technicus een reinigings- en verbrandingsattest op, dat zorgvuldig moet worden bewaard tot de volgende controle.

Audit

Ten vroegste één jaar voordat en ten laatste één jaar nadat de verwarmingsketel 15 jaar is geworden moet een diagnose worden uitgevoerd, ongeacht de brandstof of het vermogen van de ketel. Deze audit omvat een evaluatie van de energieprestatie, informatie over de vereisten waaraan uw systeem moet voldoen en aanbevelingen om uw verwarmingsketel aan te passen (of te vervangen). Voor verwarmingsketels met een vermogen tussen 20 en 100 kW mag de audit worden uitgevoerd door een erkend installateur. Ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of systemen met meer dan één ketel mogen enkel geauditeerd worden door een EPB-verwarmingsadviseur.

Meer informatie over de verplichtingen inzake uw verwarming in Brussel vindt u hier.

Onze auditeurs zijn geaccrediteerd en staan klaar om u te helpen. Vraag nu uw verwarmingsaudit aan!

 

In Wallonië

Periodieke controle door een erkend technicus:

 • Gasketel: met een vermogen van minder dan 100 kW: driejaarlijks
 • Gasketels met een vermogen van meer dan 100 kW: tweejaarlijks
 • Stookolieketels: jaarlijks.

Meten van de prestatie en de uitstoot (analyse van de verbrandingsgassen) van uw ketel, evaluatie van het verwarmingslokaal (verluchting en schouw) en controle van het regelsysteem en de circulatiepomp.

Als de controle positief is, is er geen onderhoud nodig. Als de controle negatief is, moet u uw ketel verplicht onderhouden.
U krijgt een controleattest, dat u zorgvuldig moet bewaren.

Audit

sinds 1 mei 2015 is de audit of uitgebreide diagnose in Wallonië een juridische realiteit. Men is verplicht :

 • een eerste grondige audit te laten uitvoeren van alle centrale verwarmingsinstallaties op vloeibare of gasvormige brandstoffen, aansluitend op de eerstvolgende periodieke controle op basis van het nieuwe attest of tijdens de volgende controle;
 • een grondige audit te laten uitvoeren na aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie of bij een wijziging van de warmtebehoeften van een gebouw (bijvoorbeeld door isolatiewerken, optrekken van een bijgebouw, …).

De audit moet worden uitgevoerd door een erkend technicus. Er zijn twee erkenningsniveaus:

 • DA1 voor ketels met een vermogen van minder dan 100 kW (type 1)
 • DA2 voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW of voor systemen met meer dan 1 ketel (type 2). De audit van type 2 wordt uitgevoerd op basis van een programma geleverd door de Waalse administratie.

Vraag dus na bij uw installateur of hij erkend is om de audit uit te voeren. Meer informatie over de verwarmingsaudit in Wallonië vindt u hier.

Facebook Comments