Is een zonnepaneleninstallatie in een bedrijf identiek aan de installatie op een woning? Hoewel de zonnepanelen dezelfde technologie gebruiken, zijn er toch enkele verschillen. Een woordje uitleg.

De grootte van de installatie: een groter vermogen voor bedrijven

Het vermogen van een zonnepaneleninstallatie wordt uitgedrukt in kWp. Bij particulieren is het vermogen nooit groter dan 10 kWp. En inderdaad, voor het gemiddelde verbruik van een Belgisch gezin (3 500 kWh) is de plaatsing van een krachtigere installatie helemaal niet nodig. Bovendien biedt een kleine installatie van 10 kWp voordelen voor de particulier: hij geniet het mechanisme van de terugdraaiende meter en ook de technische verplichtingen zijn minder streng.

De zonnepaneleninstallaties van bedrijven daarentegen overstijgen vaak 10 kWp. Is dat het geval, dan moet er een netstudie worden uitgevoerd om na te gaan of het net de productie van de installatie wel aankan. Dit type installatie vereist bovendien bijkomende onderdelen (zie hieronder).

Bijkomende componenten voor grote installaties

Of de zonnepanelen nu in een bedrijf of thuis geïnstalleerd worden, de technische eigenschappen van een installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kWp zijn dezelfde. Installaties van meer dan 10 kWp daarentegen moeten daarnaast over de volgende onderdelen beschikken:

– een ontkoppelingskast

Die controleert de installatie voortdurend (frequentie, spanning, …) en deactiveert ze indien nodig. Het is met andere woorden een veiligheidssysteem.

– verschillende omvormers

Wat logisch is, want het aantal omvormers varieert naargelang van het geïnstalleerde vermogen. Hoe meer omvormers er zijn, hoe zelfstandiger elk paneel werkt.

– een bidirectionele meter (of vierkwadrantmeter)

Deze meter meet het brutoverbruik (het verbruik dat u aanvankelijk van het netwerk neemt) en de injectie apart.

– een RTU (Remote Terminal Unit) (enkel voor installaties > 250 kWp)

Dankzij dit veiligheidssysteem kan de netwerkbeheerder de installatie vanop afstand onderbreken of opnieuw opstarten als de toestand van het net dat vereist.

Verschillende tegemoetkomingen en premies

Particulieren kunnen hun zonnepanelen niet meer fiscaal aftrekken. De federale overheid voorziet echter wel in een verhoogde belastingsaftrek voor bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen. Die verhoogde aftrek loopt op tot 13,5% van het totale investeringsbedrag.

Wat de groenestroomcertificaten betreft, genieten particulieren en bedrijven voor installaties <10 kWp dezelfde voordelen. Die voordelen verschillen wel van gewest tot gewest. U vindt alle informatie in onze gids “Zonnepanelen bij jou thuis

Installaties met een vermogen groter dan 10 kWp vallen onder een ander stelsel voor de groenestroomcertificaten. Hieronder een overzicht per gewest:

 

Opgelet, in Wallonië verandert het systeem van de certificaten vanaf 1 juli 2017.

Een derde-investeerdersfinanciering voor bedrijven

Particulieren financieren hun zonnepanelen meestal zelf of met een lening. Bedrijven daarentegen beschikken over een extra mogelijkheid: de derde-investeerdersformule. Hierbij investeert het bedrijf zelf geen eurocent in de installatie. De onderneming kan dus haar kapitaal behouden en het aanwenden voor haar groei, terwijl de elektriciteitsfactuur daalt. ENGIE Electrabel werkt voor dat ENGIE SUN4BUSINESS-aanbod samen met Orka – een specialist op dat vlak.

Injectie verkopen versus de terugdraaiende teller

Produceren de zonnepanelen meer dan wat het bedrijf verbruikt? Dan kan dat overschot geïnjecteerd worden in het net. Het bedrijf wordt hiervoor vergoed. De prijs zal weliswaar lager zijn dan de prijs dit het bedrijf betaalt voor zijn energieconsumptie. Het profiel van de injectie is immers onvoorspelbaar en bovendien weegt het grote aantal zonnepanelen ook op de prijs.

Het volstaat om voor injectie een contract af te sluiten met een energieleverancier. Een onderneming kan zelfs een contract afsluiten met twee verschillende energieleveranciers: één voor de aankoop van elektriciteit en een ander voor de verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit in het net.

Een particulier (of bedrijf met een installatie onder de 10 kWp) is beter af … Dankzij het mechanisme van de terugdraaiende meter is de prijs voor de energie die hij injecteert in het net dezelfde als de verbruiksprijs!

Facebook Comments