Waarom opleidingen (BA4, BA5 en Hoogspanningsschakelen) belangrijk zijn

Opleidingen elektrische veiligheid BA4 BA5 Hoogspanningsschakelen

Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn in elk bedrijf hoge prioriteit. Goed opgeleid personeel verzekert veilig werken rond en in elektrische installaties. In het aanbod vindt u wettelijk verplichte opleidingen (BA4, BA5 en Hoogspanningsschakelen) en opleidingen die specifieke thema’s behandelen. Naast dit vaste opleidingsaanbod zijn opleidingen op maat en op aanvraag mogelijk.

Vast opleidingsaanbod

training kalender electrabel veiligheid

Download onze opleidingskalender voor 2019

Opleiding

Wat?

Voor wie?

Duur

BA4 - Elektrische veiligheid

Niet-elektriciens (wettelijke verplichting)

Wat?

Inzicht verwerven in de basisbegrippen uit de elektriciteit, een samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties, een inleiding over schakelen en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen.

Voor wie?

Uitvoerend personeel zonder kennis van elektriciteit, dat werkzaamheden uitvoert in de nabijheid van elektrische installaties (schoonmaakpersoneel, huisbewaarders, syndici, machineoperatoren, ...)

Duur

1 dag

BA4 - Elektrische veiligheid

Elektriciens (wettelijke verplichting)

Wat?

Samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen die men moet naleven.

Voor wie?

Uitvoerend personeel dat werkzaamheden uitvoert aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

Duur

1 dag

BA5 - Elektrische veiligheid (wettelijke verplichting)

Wat?

Leren zelf schakelingen uit te voeren op elektrische installaties en vertrouwd raken met de werking en de exploitatie ervan, om de werkzaamheden op deze installaties beter te superviseren.

Voor wie?

Personeel verantwoordelijk voor de exploitatie van elektrische installaties of voor het opvolgen van uitvoerend personeel dat hiermee werkt.

Duur

2 dagen, minimum 50% praktijkoefeningen

BA5 - Elektrische veiligheid (opfriscursus)

Wat?

Opfriscursus met alle veiligheidsaspecten om aan elektrische installaties te werken.

Voor wie?

​​​​​​​Personeel dat reeds een BA5-opleiding heeft gevolgd (min. 1 jaar geleden).

Duur

1 dag

Hoogspanningsschakelen

Wat?

Op een verantwoorde en veilige manier leren schakelen op een hoogspanningsinstallatie.

Voor wie?

U hebt een intern hoogspanningsnet met meerdere cabines op uw bedrijf. Schakelverantwoordelijken of technici belast met het uitvoeren van schakelingen op hoogspanningsinstallaties.

Duur

2 dagen, minimum 40% praktijkoefeningen

Hoogspanningsschakelen
(opfriscursus)

Wat?

Opfriscursus waarin alle aspecten betreffende hoogspanning en het schakelen hierop herhaald worden zodat de bestaande kennis op peil blijft.

Voor wie?

Personeel dat reeds een opleiding BA5 of hoogspanningsschakelen heeft gevolgd.

Duur

1 dag, minimum 50% praktijkoefeningen

Opleidingen op maat en op aanvraag

Opleiding

Wat?

Op aanvraag

Wat?

U wilt u een opleiding uit het vaste opleidingsaanbod, maar de data passen niet.

Op maat

Wat?

U wilt een opleiding:

  • Inhoudelijk aangepast aan de noden en installatie van uw bedrijf
  • Op locatie in uw bedrijf of in onze opleidingscentra
vormelek premie erkende opleiding

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van minimum 3 uur tussen 7uur en 17uur ...).

Het premiebedrag bedraagt maximum 15,5 € per uur per arbeider en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming volgens de criteria van Vormelek.

Meer inlichtingen? Neem contact op met Vormelek: 02 476 16 76
Premie aanvragen? Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding via www.vormelek-formelec.be

fvb ffs constructiv

Wij zijn een erkend opleidingscentrum van fvb Constructiv, het sectorfonds van de bouw. Voor arbeiders & bedrijven ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale financiële voordelen bij het volgen van opleidingen.

Meer inlichtingen? Neem contact op met uw regionaal FVB kantoor.