Waarom opleidingen belangrijk zijn

Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn in elk bedrijf hoge prioriteit. Goed opgeleid personeel verzekert veilig werken rond en in elektrische installaties. In het aanbod vindt u wettelijk verplichte opleidingen en opleidingen die specifieke thema’s behandelen. Naast dit vaste opleidingsaanbod zijn opleidingen op maat en op aanvraag mogelijk.

Opleiding

Wat?

Voor wie?

Duur

BA4 - Elektrische veiligheid (wettelijke verplichting, voor niet-elektriciens)

Wat?

Inzicht verwerven in de basisbegrippen uit de elektriciteit, een samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties, een inleiding over schakelen en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen.

Voor wie?

Uitvoerend personeel zonder kennis van elektriciteit, dat werkzaamheden uitvoert in de nabijheid van elektrische installaties (schoonmaakpersoneel, huisbewaarders, syndici, machineoperatoren, ...)

Duur

1 dag

BA4 - Elektrische veiligheid (wettelijke verplichting)

Wat?

Samenvatting van de reglementering, de wetgeving en de normen betreffende elektrische installaties en de voornaamste veiligheidsrichtlijnen die men moet naleven.

Voor wie?

Uitvoerend personeel dat werkzaamheden uitvoert aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

Duur

1 dag

BA5 - Elektrische veiligheid (wettelijke verplichting)

Wat?

Leren zelf schakelingen uit te voeren op elektrische installaties en vertrouwd raken met de werking en de exploitatie ervan, om de werkzaamheden op deze installaties beter te superviseren.

Voor wie?

Personeel verantwoordelijk voor de exploitatie van elektrische installaties of voor het opvolgen van uitvoerend personeel dat hiermee werkt.

Duur

2 dagen, minimum 50% praktijkoefeningen

Hoogspanningsschakelen

Wat?

Op een verantwoorde en veilige manier leren schakelen op een hoogspanningsinstallatie.

Voor wie?

U hebt een intern hoogspanningsnet met meerdere cabines op uw bedrijf. Schakelverantwoordelijken of technici belast met het uitvoeren van schakelingen op hoogspanningsinstallaties.

Duur

2 dagen, minimum 40% praktijkoefeningen

Hoogspanningsschakelen
(opfriscursus)

Wat?

Opfriscursus waarin alle aspecten betreffende hoogspanning en het schakelen hierop herhaald worden zodat de bestaande kennis op peil blijft.

Voor wie?

Personeel dat reeds een opleiding BA5 of hoogspanningsschakelen heeft gevolgd.

Duur

1 dag, minimum 50% praktijkoefeningen

Opleidingen op maat en op aanvraag

Een opleiding op maat is inhoudelijk aangepast aan de noden en installatie van uw bedrijf en kan desgewenst op locatie in uw bedrijf gegeven worden. Zo geniet u dus 2 bijkomende voordelen: enerzijds wordt de leerstof helemaal afgestemd op uw eigen installatie, waardoor ze direct toegepast kan worden op de lokale situatie, anderzijds moeten de werknemers zich niet naar een opleidingscentrum verplaatsen (en blijven ze beschikbaar voor noodgevallen in uw bedrijf).

Of wilt u een opleiding uit het vaste opleidingsaanbod, maar de data passen niet? U kunt op aanvraag een datum kiezen die u beter past. Neem hiervoor contact op met uw accountmanager of stuur een aanvraag naar ons opleidingscentrum.

 

Premies en voordelen

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van minimum 3 uur tussen 7uur en 17uur ...).

Het premiebedrag bedraagt maximum 15,5 € per uur per arbeider en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming volgens de criteria van Vormelek.

Meer inlichtingen? Neem contact op met Vormelek: 02 476 16 76
Premie aanvragen? Ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding via www.vormelek-formelec.be

Wij zijn een erkend opleidingscentrum van fvb Constructiv, het sectorfonds van de bouw. Voor arbeiders & bedrijven ingeschreven in de bouwsector (Paritair Comité 124) gelden er sectorale financiële voordelen bij het volgen van opleidingen.

Meer inlichtingen? Neem contact op met uw regionaal FVB kantoor.