Scherm met cijfers stijging daling

  Indexatieparameters voor aardgas

  Wanneer u voor een geïndexeerd aardgascontract kiest, is de prijs van energie op uw factuur gekoppeld aan een specifieke index die varieert op basis van het verbruiksvolume en de ondertekeningsdatum van het contract. Dit zijn de parameters.

  Indexatieparameters voor contracten met geïndexeerde aardgasprijs

  Onze contracten met geïndexeerde aardgasprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. Voor klanten met een jaarverbruik minder dan 50 MWh voor elektriciteit en minder dan 100 MWh voor aardgas beantwoorden deze indexatieparameters aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. De prijs zal in dit geval trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving (zie TTF103). In uw contract kunt u de prijsformule raadplegen die voor u van toepassing is.

  TTF103: De prijs voor aardgas van uw Contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse prijzen van aardgas "European Spot Gas Markets" ("ESGM") onder de rubriek « TTF Price Assessment"», zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd. op haar website gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering (hierna TTF 103). De parameter TTF 103, wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

  • De waarde van TTF103 voor het 4e trimester van 2018 is 28,0719 EUR/MWh.

  TTF101: De prijs voor aardgas van uw Contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse “settlement” prijzen ICE Endex onder de rubriek “Dutch TTF Gas Base Load Futures”, zoals gepubliceerd door ICE Endex op haar website gedurende de maand voorafgaand aan de maand van levering (hierna TTF 101). De parameter TTF 101 wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

  • De waarde van TTF101 voor de maand december 2018 is 24,827 EUR/MWh.

  Raadpleeg de historiek van al de indexatie parameters van onze contracten op uw Customer Area.

  Elektriciteit

  Raadpleeg de indexatieparameters van elektriciteit