Rekenmachine en diagram

  Bijdragen voor certificaatverplichtingen

  Berekening bijdragen

  In het kader van de wettelijke verplichtingen om groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en/of analoge certificaten voor te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen worden bijdragen aangerekend. De Bijdrage Hernieuwbare Energie en, in voorkomend geval, de Bijdrage Warmtekrachtkoppeling, word(t)(en) afzonderlijk aangerekend op de factuur. Deze bedragen worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen en worden als volgt berekend:

  • Bijdrage Hernieuwbare Energie (HEB): Q x Pc;
  • Bijdrage Warmtekrachtkoppeling (WKK): Q x Pc in het Vlaams Gewest;

  Waarbij:
  Q gelijk is aan het aantal groenestroomcertificaten en, in voorkomend geval, warmtekrachtcertificaten dat dient ingediend te worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van eventuele degressiviteit en vrijstellingen), uitgedrukt als percentage van de door de Klant afgenomen MWh. Pc gelijk is aan de prijs te betalen door de Klant per in te dienen certificaat, uitgedrukt in EUR/certificaat, zoals hierna bepaald per gewest respectievelijk voor de bijdrage hernieuwbare energie en, in voorkomend geval, voor de bijdrage warmtekrachtkoppeling. De parameter Pc zal desgevallend door ENGIE Electrabel worden verminderd in toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

  Vind hieronder een overzicht van de bijdragen voor certificaatverplichtingen per regio.

  Verbruiksjaar

  2016

  2017

  2018

  2019

  Percentage Hernieuwbare Energie

  2016

  23,00

  2017

  20,50

  2018

  21,50

  2019

  21,50

  Percentage Warmtekrachtkoppeling

  2016

  11,20

  2017

  11,20

  2018

  11,20

  2019

  11,20

  Verbruiksjaar

  2016

  2017

  2018

  2019

  Percentage Hernieuwbare Energie

  2016

  31,40

  2017

  34,03

  2018

  35,65

  2019

  37,28

  Percentage Warmtekrachtkoppeling

  2016

  -

  2017

  -

  2018

  -

  2019

  -

  Verbruiksjaar

  2016

  2017

  2018

  2019

  Percentage Hernieuwbare Energie

  2016

  8,20

  2017

  7,80

  2018

  8,50

  2019

  9,20

  Percentage Warmtekrachtkoppeling

  2016

  -

  2017

  -

  2018

  -

  2019

  -

  (% van de afname in Certificaat/MWh = Q)

   

  Meer informatie op de websites van de regulatoren: