Wist je dat je webbrowser verouderd is?

Hou, voor een betere ervaring, je browser up to date.

De laatste versies

×

Bijdragen voor certificaatverplichtingen

Berekening bijdragen

In het kader van de wettelijke verplichtingen om groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en/of analoge certificaten voor te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen worden bijdragen aangerekend. De Bijdrage Hernieuwbare Energie en, in voorkomend geval, de Bijdrage Warmtekrachtkoppeling, word(t)(en) afzonderlijk aangerekend op de factuur. Deze bedragen worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen en worden als volgt berekend:

  • Bijdrage Hernieuwbare Energie (HEB): Q x Pc;
  • Bijdrage Warmtekrachtkoppeling (WKK): Q x Pc in het Vlaams Gewest;

Waarbij:
Q gelijk is aan het aantal groenestroomcertificaten en, in voorkomend geval, warmtekrachtcertificaten dat dient ingediend te worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van eventuele degressiviteit en vrijstellingen), uitgedrukt als percentage van de door de Klant afgenomen MWh. Pc gelijk is aan de prijs te betalen door de Klant per in te dienen certificaat, uitgedrukt in EUR/certificaat, zoals hierna bepaald per gewest respectievelijk voor de bijdrage hernieuwbare energie en, in voorkomend geval, voor de bijdrage warmtekrachtkoppeling. De parameter Pc zal desgevallend door ENGIE Electrabel worden verminderd in toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

Vind hieronder een overzicht van de bijdragen voor certificaatverplichtingen per regio.

Verbruiksjaar
2016
2017
2018
2019
Percentage Hernieuwbare Energie
2016 23,00
2017 20,50
2018 21,50
2019 21,50
Percentage Warmtekrachtkoppeling
2016 11,20
2017 11,20
2018 11,20
2019 11,20
(% van de afname in Certificaat/MWh = Q)

Meer informatie op de websites van de regulatoren: