Windpark Genk Zuid

Het windmolenpark Genk Zuid is een van de windparken waarin buurtbewoners in 2015 via Electrabel CoGreen hebben geïnvesteerd. Hierna vind je algemene informatie over het windpark, evenals de reële productiecijfers.

Electrabel CoGreen

Beschrijving

Het windpark Genk Zuid is gelegen in de industriezone Genk Zuid op de site van Foresco Packaging en bestaat uit een windturbine van 2 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 4,4 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 1 300 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 2 000 ton CO2 per jaar.

Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 1 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Productie van het windpark

Productie van het windpark

In 2016 bedroeg de productie 3 663 MWh (= het gemiddeld jaarverbruik van 1 047 gezinnen).

In de periode januari-december 2017 bedroeg de productie 3 823 MWh (= het gemiddeld verbruik van 1 092 gezinnen in twaalf maanden).

Electrabel CoGreen

Aandeelhouders

In oktober 2015 konden inwoners van 3590 Diepenbeek of 3600 Genk aandeelhouder worden.