Windpark Haven Gent Darsen

Het windmolenpark Haven Gent Darsen is een van de zes windparken waarin buurtbewoners via Electrabel CoGreen in 2015 kunnen investeren. Hierna vind je algemene informatie over het windpark, evenals de details om je in te schrijven.

Electrabel CoGreen

Beschrijving

Het windpark Haven Gent Darsen is gelegen in het zuidelijk deel van de haven van Gent en bestaat uit drie windturbines van elk 2 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 14 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 4 000 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 6 400 ton CO2 per jaar.

Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 1 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Productie van het windpark

Productie van het windpark

In 2016 bedroeg de productie 12 837 MWh (= het gemiddeld jaarverbruik van 3 668 gezinnen).

In de periode januari-december 2017 bedroeg de productie 12 911 MWh (= het gemiddeld verbruik van 3 689 gezinnen in twaalf maanden).

Electrabel CoGreen

Aandeelhouders

In oktober 2015 konden inwoners van 9000 Gent of 9041 Oostakker aandeelhouder worden.