Windpark Haven Gent Darsen II

Het windmolenpark Haven Gent Darsen II is een van de windparken waarin buurtbewoners via Electrabel CoGreen in 2017 hebben geïnvesteerd. Hierna vind je algemene informatie over het windpark.

Electrabel CoGreen

Beschrijving

Het windpark Haven Gent Darsen II is gelegen in het zuidelijk deel van de haven van Gent en bestaat uit drie windturbines van elk 2,35 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 12,5 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 3 600 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 5 700 ton CO2 per jaar.

Het windpark wordt gerealiseerd en zal worden uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 3 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Informatie over de ontwikkeling en de bouw van het windpark vind je op de wind blog.

Productie van het windpark

Aandeelhouders

In september-oktober 2017 konden de inwoners van 9000 Gent, 9040 Sint-Amandsberg of 9041 Oostakker aandeelhouder worden.