Windpark Gent Haven Stora Enso

Het windmolenpark Haven Gent Stora Enso is een van de windparken waarin buurtbewoners via Electrabel CoGreen in 2017 hebben geïnvesteerd. Hierna vind je algemene informatie over het windpark.

Electrabel CoGreen

Beschrijving

Het windpark Haven Gent Stora Enso bevindt zich langs de Wondelgemkaai op het terrein van Stora Enso. Het bestaat uit drie windturbines van elk 3,2 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 21 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 6 000 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 9 600 ton CO2 per jaar.

Het windpark zal worden gebouwd, uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 4 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Informatie over de ontwikkeling en de bouw van het windpark vind je op de wind blog.

Productie van het windpark

Aandeelhouders

In september-oktober 2017 konden de inwoners van 9000 Gent, 9032 Wondelgem, 9940 Evergem, 9940 Ertvelde, 9940 Sleidinge of 9940 Kluizen aandeelhouder worden.