Windpark Meerhout

Het windmolenpark Meerhout is een van de windparken waarin buurtbewoners via Electrabel CoGreen in 2017 kunnen investeren. Hierna vind je algemene informatie over het windpark.

Electrabel CoGreen

Beschrijving

Het windpark Meerhout bevindt zich langs het Albertkanaal. Het bestaat uit drie windturbines van elk 3,4 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 21 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 6 000 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 9 600 ton CO2 per jaar.

Het windpark wordt gerealiseerd en zal worden uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 3 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Informatie over de ontwikkeling en de bouw van het windpark vind je op de wind blog.

Productie van het windpark

Productie van het windpark

In de periode januari-maart 2018 bedroeg de productie 2230 MWh (= het gemiddeld verbruik van 2549 gezinnen in drie maanden).

Productie van het windpark

Aandeelhouders

In september-oktober 2017 konden de inwoners van 2430 Laakdal of 2450 Meerhout aandeelhouder worden.