Windpark Olen

Het windmolenpark Olen is een van de windparken waarin buurtbewoners in 2016 via Electrabel CoGreen hebben geïnvesteerd. Hierna vind je algemene informatie over het windpark.

Electrabel CoGreen

Beschrijving

Het windpark Olen is gelegen ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals op de terreinen van Umicore en Aurubis. Het bestaat uit vier windturbines van elk 3,45 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 29 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 8 300 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 13 000 ton CO2 per jaar.

Het windpark wordt gerealiseerd en zal worden uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 2 cvba, een partnership tussen ENGIE Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FINGEM, FINILEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

Actuele informatie over de ontwikkeling en de bouwwerken van het windpark vind je op de wind blog.

Productie van het windpark

Productie van het windpark

In 2017 bedroeg de productie 28 944 MWh (= het gemiddeld jaarverbruik van 8 270 gezinnen).

In de periode januari-februari 2018 bedroeg de productie 7030 MWh (= het gemiddeld verbruik van 12051 gezinnen in twee maanden).

Productie van het windpark

Aandeelhouders

In oktober 2016 konden de inwoners van 2250 Olen, 2200 Herentals, 2200 Morkhoven, 2200 Noorderwijk of 2440 Geel aandeelhouder worden.