Je gebouw staat leeg: kies ons speciale tarief

Als je gebouw leegstaat, wordt er amper energie verbruikt. Toch ben je als eigenaar verplicht om een energiecontract op dit adres af te sluiten. Minimale verwarming houdt het gebouw immers vorstvrij. En kandidaat-huurders of -kopers wil je kunnen ontvangen in een verwarmde en verlichte ruimte.

Betaal enkel de kWh die je effectief verbruikt

Het speciale pack Leegstand is in dit geval een goeie oplossing voor jou als eigenaar. Je betaalt alleen de kWh die je effectief gebruikt, zonder vaste vergoeding per energiemeter (die je wel betaalt bij een normaal pack).

Opgelet: de prijs per kWh is hoger dan een tarief uit een pack van ENGIE. Zodra meer elektriciteit of aardgas in het gebouw wordt verbruikt, stap je best over naar een ander pack, bv. wanneer verbouwingen of onderhoudswerken starten of wanneer een nieuwe huurder het gebouw gebruikt.

Hoe regel je pack Leegstand?

Log in of registreer je als klant en vraag het pack Leegstand aan met deze gegevens:

  • de datum waarop de vorige huurder, bewoner, gebruiker ... vertrokken is
  • de meterstanden voor elektriciteit en / of aardgas op die datum
  • de unieke EAN-code(s) van je meter(s)

Tip: energie-overnamedocument

We adviseren dat je ook met de laatste huurder een energie-overnamedocument opmaakt, om latere misverstanden over de meterstanden te vermijden.

Hoe kunnen we je helpen?

Veelgestelde vragen

Op een energie-overnamedocument vul je samen met de vorige/nieuwe bewoner de meterstanden (en andere informatie) in. Beide partijen ondertekenen. Het is niet verplicht om zo'n document te hebben, maar we raden het wel aan. Komt er discussie over de meterstanden? Het energie-overnamedocument is het enige geldige bewijs van de correcte standen. Dit energie-overnamedocument kan je terug vinden via deze link. Je hoeft ons het document niet op te sturen. Je kan online je verhuis doorgeven.

As eigenaar kan je een tarief leegstand kiezen voor de periode tussen twee huurders. Met het pack Leegstand betaal je geen vaste vergoeding, maar wel een hogere prijs per kWh. Dit tarief is voordelig bij een zeer laag energieverbruik (in afwachting van een nieuwe huurder of koper). Bij energieverbruik tijdens verbouwingswerken of effectieve bewoning kies je best een ander pack.

Pack Leegstand aanvragen

Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering').

EAN-codes worden ook gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en tellen in dat geval 18 cijfers en beginnen met 54, bijvoorbeeld 541448823456789125.

Meer antwoorden van de klantendienst