Contract starten
Contract stoppen

Ik ben eigenaar van een leegstaand pand. Kan ik een leegstandstarief krijgen?

Welke gegevens hebben jullie nodig om een leegstandscontract op te stellen?

Welke gegevens hebben jullie nodig om een leegstandscontract stop te zetten?