Customer Area

Bijstand 24u/24: uw technische bijstand bij een stroomonderbreking

Geniet 24 uur op 24 van een volledige technische bijstand in geval van een elektriciteitsstoring. Herstel snel de elektriciteitslevering aan uw infrastructuur

De oorzaak van een panne

Eén eenvoudig telefoontje naar de dienst Energy 24/24 en onze experts onderzoeken de oorzaak van uw storing. Bij een storing in het distributienet informeren ze u over de aard van de panne en de vermoedelijke duur van de onderbreking. Indien de storing veroorzaakt wordt door uw installatie, staan ze u bij met technisch advies.

Een snelle herstart

Wanneer na afloop van een netstoring de spanning is hersteld, kunnen we op uw verzoek binnen de vier uur een specialist sturen om uw hoogspanningscabine opnieuw op te starten en te beveiligen. Als de netstoring langer duurt, kan ENGIE Electrabel u op eenvoudig verzoek een noodaggregaat leveren. Deze prestaties worden gefactureerd.

Herstellingen aan uw hoogspanningscabine

ENGIE Electrabel kan u ook bijstaan voor herstellingen aan uw hoogspanningscabine. Ons team komt ter plaatse en herstelt  kabels, transformatoren, schakelstations enz. Indien nodig kan een meetwagen worden ingezet om een kabeldefect in uw installatie te lokaliseren. Ons ruime netwerk van installateurs staat garant voor een permanent aangevulde voorraad wisselstukken. Deze prestaties worden gefactureerd.