Customer Area

Indexatieparameters voor aardgas

Indexatieparameters voor contracten met geïndexeerde aardgasprijs

Onze contracten met geïndexeerde aardgasprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. Voor klanten met een jaarverbruik minder dan 50 MWh voor elektriciteit en minder dan 100 MWh voor aardgas beantwoorden deze indexatieparameters aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft. De prijs zal in dit geval trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving (zie TTF103). In uw contract kunt u de prijsformule raadplegen die voor u van toepassing is.

TTF103: De prijs voor aardgas van uw Contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse prijzen van aardgas "European Spot Gas Markets" ("ESGM") onder de rubriek « TTF Price Assessment"», zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd. op haar website gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering (hierna TTF 103). De parameter TTF 103, wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

  • De waarde van TTF103 voor het 4e trimester van 2017 is 17,5232 EUR/MWh.

TTF101: De prijs voor aardgas van uw Contract wordt maandelijks geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse “settlement” prijzen ICE Endex onder de rubriek “Dutch TTF Gas Base Load Futures”, zoals gepubliceerd door ICE Endex op haar website gedurende de maand voorafgaand aan de maand van levering (hierna TTF 101). De parameter TTF 101 wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

  • De waarde van TTF101 voor de maand december 2017 is 19.418 EUR/MWh.

Raadpleeg de historiek van al de indexatie parameters van onze contracten op uw Customer Area.