Customer Area

Indexatieparameters voor aardgas

Vind hier in detail de parameter die van toepassing is vanaf 1 oktober 2013

Indexatieparameters vanaf 1/10/2013 voor de contracten die na 18 maart 2013 werden ondertekend: TTF103 (HEREN)

Vanaf 1 oktober 2013 past ENGIE Electrabel een nieuwe indexatieformule voor aardgas toe, exclusief gebaseerd op de marktprijs voor gas.

Alle gascontracten met geïndexeerde prijs zijn voortaan gebaseerd op de nieuwe indexatieparameter « TTF103 (Heren) », een gemiddelde van de groothandelsmarktprijzen voor gas in Nederland.

TTF103 (Heren) wordt gedefinieerd als het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, Londen SE8 3EY, VK, onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering. Het rekenkundig gemiddelde wordt afgerond op vier decimalen.

  • De waarde van de parameter TTF103 (Heren) in €/MWh voor het vierde kwartaal van 2016 bedraagt 14,3068.

 

Indexatieparameters tem 30/09/2013: NGpi

Tot 30/09/2013 werd de prijsformule gebaseerd op de indexatieparameter NGpi [50% x TTF303 + 50% x GOL603/21,30] (gemiddelde groothandelsmarktprijzen voor gas in Nederland en stookolie internationaal).

De definities van de componenten van NGpi [50% x TTF303 + 50% x GOL603/21,30] zijn de volgende:

TTF303 is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijs van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, Londen SE8 3EY, VK, onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de 3 maanden voorafgaand aan het trimester van levering.

GOL603 is het rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse gemiddelden van de dagelijkse noteringen (gepubliceerd door Platt’s onder de titel “Barges FOB Rotterdam”) van stookolie 0,1% S gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het trimester van levering, omgezet in €/ton.

  • De waarde van de NGpi voor het derde trimester van 2013 is 29,488.

Voor de contracten geïndexeerd op basis van de parameters Grp en Igd verandert er niets

Deze contracten gebruiken de indexatieparameters Grp en Igd.

De Grp-parameter (Gas reference price) weerspiegelt de evolutie van de aardgasprijs op de groothandelsmarkt van Zeebrugge en de prijs van gasolie op de internationale markten. Zijn formule steunt op gepubliceerde prijzen en indexen en een onafhankelijke instantie certificeert zijn berekening. De Grp-parameter wordt uitgedrukt in €/MWh.

Grp = -2,00 + 0,25 HUB + 0,0468 GOL 603

  • De waarde van de Grp-parameter voor de maand oktober 2016 is 18,10 €/MWh.

De Igd-parameter evolueert afhankelijk van het loonpeil in de technologiesector (Agoria) en de prijsindexen voor industriële productie (groothandelsprijzen). Igd wordt maandelijks berekend en gepubliceerd conform de formule bepaald in het Ministerieel Besluit van 12/12/2001.

Raadpleeg de historiek van al de indexatie parameters van onze contracten (NGpi, Grp, Gpi, Igd) op uw Customer Area.