Customer Area

Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteit dient ruimer opgevat te worden dan rijden op aardgas of elektriciteit

Probleemstelling + waaier aan oplossingen

Mobiliteit leidt vandaag tot vele neveneffecten:

 • De uitstoot van vervuilende stoffen zoals CO2, fijn stof, NOx, SOx, etc. die een negatieve impact hebben op het broeikaseffect en de lucht- en geluidskwaliteit
 • Het veroorzaken van files en verkeersopstoppingen

De oplossing om deze problemen effectief aan te kunnen pakken is drieledig:

 • Het vermijden van niet noodzakelijke verplaatsingen door middel van het decentraliseren van bedrijfsites, het creëren van open-offices en het stimuleren van thuiswerken en conference calls
 • Het stimuleren van gemeenschappelijk vervoer (openbaar vervoer, car pooling en car sharing)
 • Het verminderen van de milieu-impact van uw overige (individuele) verplaatsingen door middel van:
  • het reduceren van de uitstoot van klassieke motoren
  • het stimuleren van voertuigen die rijden op een milieuvriendelijkere brandstof zoals bvb aardgas en elektriciteit

Het engagement van ENGIE Electrabel

ENGIE Electrabel is een groot voorstander van duurzame mobiliteit op basis van elektriciteit en aardgas (CNG, Compressed Natural Gas of LNG, Liquefied Natural Gas) en heeft daarom volgend actieplan ontwikkeld:

 • Onze klanten en partners sensibiliseren
 • Het ondersteunen van onderzoek naar nieuwe technologieën
 • De integratie van voertuigen op CNG en elektriciteit in onze eigen vloot
 • Het ontwikkelen van een geïntegreerde duuzame mobiliteitsoplossing

2 Pijlers: elektriciteit en aardgas

ENGIE Electrabel stimuleert zowel het rijden op aargas als op elektriciteit. De keuze tussen deze twee technologieën hangt af van verschillende parameters zoals:

 • de dagelijks af te leggen afstand
 • het doel van de verplaatsing (personenvervoer of utilitair vervoer)
 • het type verplaatsingen

Deze 2 technologieën zijn complementair en het is dus best mogelijk dat u zowel voertuigen op elektriciteit als aardgas in uw vloot zal opnemen.