Customer Area

ENGIE SUN4BUSINESS: uw partner voor zonne-energie

1. Wat is ENGIE SUN4BUSINESS?

ENGIE SUN4BUSINESS is een partnerschap tussen ENGIE Electrabel en ORKA dat via een derde-investeerdersmodel een all-in zonnepanelenaanbod biedt aan bedrijven. Het staat in voor zowel de financiering als de bouw en het onderhoud van de installatie op bedrijfssites.

2. Wat is ons aanbod?

ENGIE SUN4BUSINESS biedt een all-in formule voor bedrijven via een derde-investeerdersoplossing. Dat wil zeggen dat ENGIE SUN4BUSINESS investeert in zonnepanelen op uw dak of terrein. Vervolgens levert ENGIE SUN4BUSINESS de lokaal opgewekte zonne-energie aan uw bedrijf tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kunt u vanaf het eerste jaar een lagere energiefactuur genieten. In Brussel en Wallonië wordt u na 10 jaar eigenaar van de installatie. Projecten in Vlaanderen worden na 15 tot 20 jaar overgedragen.
ENGIE SUN4BUSINESS is uw enige aanspreekpunt en beheert het hele project van A tot Z: van de financiering tot de bouw en het onderhoud van de installatie.

3. Hoe gaan we concreet tewerk?

De voorbereiding

ENGIE SUN4BUSINESS maakt een eerste analyse op basis van onder andere uw energieverbruik, uw dakoppervlakte,… Nadien wordt er ter plaatse een uitgebreide technische audit gedaan van de beschikbare oppervlakte, de elektrische installaties en de omvang van de installatie. Op basis daarvan stelt ENGIE SUN4BUSINESS u samen met een gedetailleerde business case de potentiële besparingen voor.

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking? Er werden een paar criteria vooropgesteld die toelaten een rendabele investering te realiseren. Deze criteria verschillen per regio en kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van de overheidsondersteuning en de investeringskosten. Belangrijke criteria zijn de mogelijke omvang van de installatie, het lokale verbruik en de huidige all-in betaalde elektriciteitsprijs.

De installatie
Indien u akkoord bent met onze offerte, zal ENGIE SUN4BUSINESS de investering doen die gelinkt is aan de installatie van de zonnepanelen. Voor de installatie werken we samen met ENGIE filialen of met andere installateurs. Wij staan garant voor een kwalitatieve opvolging van begin tot einde.

4. Uw voordelen

Geen initiële investering
U houdt uw kapitaal vrij om te investeren in de verdere groei van uw bedrijf.

Een lagere energiefactuur vanaf het eerste jaar
ENGIE SUN4BUSINESS stelt de geproduceerde groene elektriciteit ter beschikking tegen een lagere prijs dan de elektriciteit die u via het net aankoopt en dit gedurende 15 jaar*.
Het voordeel dat u geniet op de lokaal opgewekte elektriciteit kan oplopen tussen de 20% en 50%. De hoogte van het voordeel is afhankelijk van het vermogen van de installatie, de regio en de lokale technische specificaties, de huidige prijs die u betaalt voor elektriciteit die u uit het net afneemt en uw verbruikspatroon.

Na 15 jaar* wordt u eigenaar van de installatie
Na 15 jaar* wordt uw voordeel dus nog groter, en dit tot het einde van de levensduur van de installatie.
De installaties worden verder ook opgevolgd door ENGIE Electrabel zodat bij eventuele onregelmatigheden ingegrepen kan worden en er een optimale productie is.

Expertise en betrouwbaarheid van ENGIE SUN4BUSINESS
Wij bieden een hoogwaardige technische oplossing, een “all-in” aanbod, van ontwikkeling tot onderhoud, inclusief installatie en administratief beheer.

*In Brussel en Wallonië wordt u na 10 jaar eigenaar van de installatie. Projecten in Vlaanderen worden na 15 tot 20 jaar overgedragen.