Customer Area

Vind hieronder een overzicht van de bijdragen voor certificatenverplichtingen per regio.

Bijdragen voor certificatenverplichtingen

In het kader van de wettelijke verplichtingen om groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en/of analoge certificaten voor te leggen met betrekking tot de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen worden bijdragen aangerekend.

De Bijdrage Hernieuwbare Energie en, in voorkomend geval, de Bijdrage Warmtekrachtkoppeling, word(t)(en) afzonderlijk aangerekend op de factuur.

Deze bedragen worden aangepast in functie van de wettelijke wijzigingen en worden als volgt berekend:

  • Bijdrage Hernieuwbare Energie (HEB):

Q x Pc;

  • Bijdrage Warmtekrachtkoppeling (WKK):

Q x Pc in het Vlaams Gewest;

Waarbij:

Q gelijk is aan het aantal groenestroomcertificaten en, in voorkomend geval, warmtekrachtcertificaten dat dient ingediend te worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de toepassing van eventuele degressiviteit en vrijstellingen), uitgedrukt als percentage van de door de Klant afgenomen MWh.

Pc gelijk is aan de prijs te betalen door de Klant per in te dienen certificaat, uitgedrukt in EUR/certificaat, zoals hierna bepaald per gewest respectievelijk voor de bijdrage hernieuwbare energie en, in voorkomend geval, voor de bijdrage warmtekrachtkoppeling. De parameter Pc zal desgevallend door ENGIE Electrabel worden verminderd in toepassing van de geldende wettelijke bepalingen.

  Vlaams Gewest
 
Waals Gewest
 
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Verbruiksjaar 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Percentage
Hernieuwbare Energie
(% van de afname in
Certificaat/MWh = Q)
23,00 20,50 20,50 20,50 31,40
34,03 35,65 37,28
8,20
7,80 8,50 9,20
Percentage
Warmtekrachtkoppeling
(% van de afname in
Certificaat/MWh = Q)
11,20 11,20 11,20 9,30 - - - - - - - -

Meer informatie op de websites van de regulatoren: