Customer Area

Verminder uw reactief verbruik en bespaar op uw factuur

Een hoog reactief verbruik leidt tot een onnodige belasting van de netten die wordt beboet door uw DNB. Houd uw reactief verbruik onder controle met de studie Compensatie Reactieve Energie

Elk bedrijf genereert reactieve energie, onder meer door het gebruik van motoren, transformatoren en fluorescentielampen. In tegenstelling tot actieve energie is reactieve energie totaal overbodig. Daarom rekent de distributie-netbeheerder (DNB) een toeslag aan als het reactief verbruik een bepaalde drempel overschrijdt.

 

Vermijd boetes

De studie Compensatie Reactieve Energie is een end-to-end oplossing waarmee u toeslagen vermijdt door uw reactief verbruik tot een minimum te herleiden. De studie formuleert een voorstel dat is afgestemd op de technische noden van uw bedrijf. Erkende ENGIE Electrabel partners kunnen dit vervolgens uitvoeren.

De oplossing

U kunt de boetes voor reactief verbruik vermijden door de installatie van een condensatorbatterij of door de aanpassing van de reeds aanwezige. De studie Compensatie Reactieve Energie biedt u de volgende voordelen:

 

  • U vermijdt boetes van uw netbeheerder
  • U krijgt onafhankelijk advies over de nodige aanpassingen en de correcte dimensionering ervan
  • U krijgt een langetermijnoplosssing die rekening houdt met de evolutie van uw bedrijf
  • U krijgt een vrijblijvende offerte door een ervaren installateur
  • Er wordt gewerkt met kwaliteitsvol materiaal