Customer Area

Koeling

Een koelinstallatie op maat en conform de wetgeving

 

 

Renoveren en optimaliseren

Berekend over een periode van twintig jaar vertegenwoordigt het aandeel energieverbruik ongeveer 80% van de totale kosten van een koelinstallatie. Door uw installaties te vernieuwen, kunt u op dat verbruik tot 30% besparen.

 

Uw koelinstallatie vormt een belangrijk onderdeel in uw productieproces. U wilt dan ook dat ze optimaal werkt. Deze dienst bestudeert uw behoeften en werkt een voorstel uit voor een optimale renovatie van uw installatie. ENGIE Electrabel kan bovendien uw project ook verder begeleiden door het uitwerken van een performantiedossier, voor het aanvragen van offertes bij installateurs en de beoordeling ervan.

 

Uw voordelen

  • Een technische en economische keuze op lange termijn
  • Een studie die rekening houdt met de totale kosten, over de volledige levensduur van uw installatie
  • Een koelinstallatie conform de wetgeving
  • Flexibiliteit: u kiest zelf bij welke stappen u ondersteuning wenst
  • Onafhankelijke experts
  • De mogelijkheid om de werken te laten uitvoeren door erkende ENGIE Electrabel partners

Raadpleeg de brochure Koeling voor meer informatie over deze dienst

 

Een installatie conform de wet

Vanaf 2015 geldt een totaalverbod op HCFK’s (zoals R22), inclusief de gerecycleerde (behoudens enkele uitzonderingen). De studie fR22ze adviseert u op welke manier u uw koelinstallatie kunt aanpassen zodat ze voldoet aan de nieuwe wetgeving.

 

Om te kunnen anticiperen en uw productie niet te verstoren, werkt u best zo snel mogelijk een plan van aanpak uit. De studie fR22ze analyseert uw koelinstallatie en stelt u het meest geschikte afbouwscenario voor HCFK’s voor.

 

Uw voordelen

  • Een onafhankelijk advies, met de voor- en nadelen van elk scenario
  • Een uitvoeringsplan voor het aanpassen van uw specifieke installatie conform de wetgeving
  • Een becijferd rapport met technische en financiële argumenten
  • Eventuele verdere begeleiding tot aan de aanpassing