Customer Area

Uw fotovoltaïsch project in vier stappen

De keuze voor fotovoltaïsche panelen betekent een aanzienlijke investering. In vier stappen, vindt u hierna een aantal adviezen, om de juiste keuzes te maken

Stap 1: Bepaal uw budget en uw prioriteiten

Door zelf uw groene elektriciteit te produceren, kunt u uw energiefactuur doen dalen. Toch is het belangrijk om vooraf uw budget en prioriteiten te bepalen.
Opdat uw fotovoltaïsche panelen een maximaal rendement zouden bieden, is het belangrijk dat u uw energie rationeel gebruikt. Hoe? Wij geven u heel wat tips om energie te besparen.

Stap 2: Analyseer uw gebouw

  • Beschikbare dakoppervlakte: Voor een optimaal rendement van de fotovoltaïsche panelen moet uw dak aan bepaalde voorwaarden voldoen. Heeft het de juiste helling? Is het goed georiënteerd? Hoe groot is de beschikbare dakoppervlakte?
  • Bouwvergunning: Soms hebt u een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Informeer bij de overheid en uw gemeente naar de voorwaarden en eventuele premies
  • Aansluiting op uw elektrische installatie: Als u fotovoltaïsche panelen plaatst, moet u de aanpassing aan uw binneninstallatie laten goedkeuren. Voldoet uw elektrische installatie aan de nodige voorwaarden? Neem om er meer over te weten contact op met uw Accountmanager

 

Stap 3: Bereken de haalbaarheid van uw project

  • Prijs van een fotovoltaïsche installatie: De kostprijs hangt onder meer af van de totale geïnstalleerde oppervlakte aan PV-panelen. Uw Accountmanager zal u helpen om een raming van het nodige budget te maken
  • Premies en subsidies: Een fotovoltaïsche installatie is een ecologische energiebron. Bepaalde instanties geven premies en subsidies voor de plaatsing. Wij stellen u de adressen en aanvraagformulieren ter beschikking
  • Het doen renderen van uw installatie: Bij de installatie van een AC-vermogen Wat is het AC-vermogen? Het AC-vermogen geeft de hoeveelheid elektriciteit aan die uw fotovoltaïsche installatie naar uw elektrische toestellen en/of naar het elektriciteitsnet stuurt. AC is de afkorting van ‘Alternating Current’, ‘wisselstroom’ in het Nederlands. Dat is de stroom die huishoudens en bedrijven dagdagelijks gebruiken. De convertor van een fotovoltaïsche installatie zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in wisselstroom. tussen 10 en 100 kW bent u verplicht om een dubbele meter te plaatsen. Die geeft een gedetailleerd zicht op de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt en de hoeveelheid die u op het distributienet injecteert
  • Groenestroomcertificaten: Met een PV-installatie wordt u zelf energieproducent. Een aparte groene meter registreert de hoeveelheid groene stroom die u produceert. Hierdoor kan uw distributienetbeheerder exact het aantal groene certificaten berekenen waarop uw installatie recht geeft. Elk certificaat kan vervolgens worden verkocht tegen financiële voorwaarden die per gewest verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw distributienetbeheerder of uw Accountmanager

 

Stap 4: De installatie

De keuze van een goede installateur is bepalend voor het succes van uw project. De levensduur van uw installaties hangt immers nauw samen met zijn technische kennis en van de kwaliteit van de onderdelen die hij u voorstelt. Solar Technics, dat al sinds 1993 actief is binnen de sector van de zonne-energie en deel uitmaakt van de Groep ENGIE, realiseerde al meerdere honderden projecten, zowel voor particulieren als voor bedrijven.