Customer Area


De distributienettarieven wijzigen. Een woordje uitleg.

In België zijn de bevoegdheden met betrekking tot de elektriciteits- en gasmarkt verdeeld tussen de federale regering en de gewesten.
Op federaal niveau is er één regulator voor heel België (CREG), en in elk gewest is er eveneens één regulator (Wallonië, Vlaanderen, Brussel).

 

De VREG is bevoegd voor de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas in het Vlaams Gewest www.vreg.be
BRUGEL is bevoegd voor de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas in het Brussels Gewest www.brugel.be
De CWaPE is bevoegd voor de tarieven voor de distributie van elektriciteit en gas in het Waals Gewest www.cwape.be

De wijziging van de tarieven die voor u van toepassing zijn, vindt u op de website van de regulator die voor uw gebouw van toepassing is.

In Vlaanderen

Distributienettarieven vandaag in Vlaanderen

Sinds 1 juli 2014 is de VREG bevoegd voor de vastlegging van een tariefmethodologie en de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams Gewest.

De Vlaamse distributienettarieven voor elektriciteit en gas die momenteel op uw energiefactuur aangerekend worden, zijn deze van 2012. Deze tarieven werden, als overgangsmaatregel, door de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) verlengd tot eind 2014. Tot eind 2014 zijn de door de CREG goedgekeurde distributienettarieven dan ook van toepassing.

Distributienettarieven vanaf 1 januari 2015

Op 19 december kondigde de VREG (Vlaamse Energieregulator) een aanpassing van de distibutienettarieven van Infrax en Eandis aan. Deze aanpassingen gelden vanaf 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 gelden de door de VREG vandaag goedgekeurde tarieven voor een periode van 2 jaar. Gedurende deze periode zal, in samenwerking met het autoriteiten / overheden, de marktpartijen en de VREG, de tariefmethodologie verder worden verfijnd en aangevuld zodanig dat tegen 2017 een grondig herziene tariefstructuur kan worden voorgesteld.

In Brussel

De tarieven voor Brussel (distributienetbeheerder Sibelga) werden gepubliceerd op 18 december en gelden vanaf 1 januari 2015.

In Wallonië

De CWaPE (Waalse energieregulator) heeft de tarieven goedgekeurd van 5 distributienetbeheerders " elektriciteit" (AIEG, AIESH, PBE, Régie de Wavre en Resa) alsook van 1 distributienetbeheerder " aardgas" (Resa). De tarieven van de andere distributienetbeheerders worden voorlopig verlengd in afwachting van hun nieuwe tariefvoorstel

Wat betekent dit concreet voor u?

Wij hebben kennis genomen van de nieuwe goedgekeurde distributienettarieven. De totale financiële impact van de nieuwe distributienettarieven is afhankelijk van uw profiel en van uw netbeheerder(s). In dat opzicht zijn de cijfers die vandaag circuleren niet noodzakelijk representatief voor uw specifieke situatie.

Wij wensen er u ook nog op te wijzen dat er (zoals dit elk jaar het geval is) wijzigingen aan de toeslagen aangekondigd worden tegen het einde van het jaar. Deze kunnen een invloed hebben op uw factuur voor 2015. Het is onze bedoeling u begin volgend jaar een overzicht te geven van de verschillende toeslagen op elektriciteit en aardgas die gelden voor 2015.

Hebt u nog bijkomende vragen of wenst u meer informatie? Aarzel niet om ons te contacteren.