Customer Area

NGpi [50% x TTF303 + 50% x GOL603/21,30]

De indexatieparameter NGpi [50% x  TTF303 + 50% x GOL603/21,30], toepasbaar in het kwartaal Q, is voor gelijke delen samengesteld uit de indexen TTF303 en  GOL603.

NGpi = 50% x TTF303 + 50% x GOL 603/21,30  

 • TTF303 is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijs van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door Heren Energy Ltd., Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, Londen SE8 3EY, VK, onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de 3 maanden voorafgaand aan het trimester van levering.
 • GOL603 is het rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse gemiddelden van de dagelijkse noteringen (gepubliceerd door Platt’s onder de titel “Barges FOB Rotterdam”) van stookolie 0,1% S gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het trimester van levering, omgezet in €/ton.
 • De NGpi-index wordt op kwartaal basis berekend en wordt toegepast voor het betreffende kwartaal. NGpi wordt uitgedrukt in EUR/MWh.

Deze grafiek toont de evolutie van de NGpi-index gedurende de laatste 12 maanden.Last updated:

 
Source:

  Deze grafiek toont de evolutie van de NGpi-index gedurende de laatste 12 maanden.

  NGpi graph

  Index afgeleid van de prijzen gepubliceerd door ICE-Endex.

  Download

  Deze grafiek toont de evolutie van de NGpi-index gedurende de laatste 12 maanden.Last updated:

   
  Source: Endex

   Deze tabel geeft de waarden van de NGpi-index gedurende de laatste 12 maanden.

   NGpi table

   Index afgeleid van de prijzen gepubliceerd door ICE-Endex.

   Download