Customer Area

Windenergie

Hernieuwbare energie produceren door windkracht

Uw onderneming streeft naar duurzame ontwikkeling? U denkt hierbij aan elektriciteitsproductie via windenergie? Wij begeleiden u bij uw project voor de installatie van een productie-eenheid voor windenergie.

De huidige windturbines leveren een vermogen van 2 tot 5 MW. De rotor heeft een diameter van ongeveer 100 meter en de mast kan 100 tot 125 meter hoog zijn. Een windturbine heeft een levensduur van 20 jaar, weegt meer dan 300 ton en kost ruim 2 miljoen euro.

Wij blijven onze ontwikkeling op het vlak van windenergie voortzetten, zowel onshore (op land) als offshore (op zee). Hiervoor benutten we de competenties en knowhow die we dankzij eerdere projecten verworven hebben. U kunt zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitbreiding van het windturbinepark van ENGIE Electrabel en geniet daarbij de volgende voordelen:

  • Een financieel voordeel: u ontvangt huurgeld, want ENGIE Electrabel wordt huurder van het terrein waarop de windturbine wordt geplaatst
  • Een energetisch voordeel: zodra de installatie klaar is, profiteert u tegen een voordelige prijs van lokaal geproduceerde energie
  • Een commercieel voordeel: u toont uw duurzaam engagement dankzij de installatie van de turbine op uw bedrijfsterrein