Energiedesk
De elektriciteitsfactuur stijgt. Hoe komt dat?

DE ELEKTRICITEITSFACTUUR STIJGT.
HOE KOMT DAT?

De regering kondigde voor 2016 een aantal maatregelen aan die uw factuur zullen doen stijgen. Weet u waar alle prijsstijgingen vandaan komen? We zetten het voor u op een rijtje.

Verhoging van de distributienettarieven evolutie
Selecteer de regio waar u woont:
Vlaanderen Brussel Wallonië
Verhoging van de distributienettarieven
Wat houdt deze maatregel in? De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis en voor de geleverde diensten. Over de periode 2010 - 2014 hadden de netbeheerders meer kosten en minder opbrengsten dan voorzien. Met de verhoging van de distributienettarieven wil men deze financïele schuld uit het verleden wegwerken.
De wijzigingen van de nettarieven zijn afhankelijk van waar u woont en uw verbruiksprofiel. Klik hier voor meer informatie. Voor een gemiddeld gezin* bedraagt dit 35€.
Beslissing van: de Distributienetbeheerders
Van kracht vanaf: 1/1/2016
VERHOGING BIJDRAGE ENERGIEFONDS
Wat houdt deze maatregel in? Voornamelijk door de enorme toename van zonnepanelen is er een overaanbod en dus een overschot aan certificaten ontstaan. Distributienetbeheerders zijn verplicht om de ongebruikte groenestroomcertificaten op te kopen. Deze nieuwe heffing heeft als doel dit certificatenoverschot weg te werken.
De heffing is een vast bedrag in functie van uw verbruik. Voor een verbruik van 0 tot 5 000 kWh bedraagt dit op jaarbasis 100€. Tussen de 5 000 en 10 000 kWh verbruik is dit 130€. Voor een klant met sociaal tarief is dit 25€. Klik hier voor meer info.
Beslissing van: de Vlaamse Overheid
Van kracht vanaf: 1/3/2016
Afschaffing gratis kWh
Wat houdt deze maatregel in? Sinds 2002 had elk gezin in Vlaanderen elk jaar recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Deze was berekend op basis van het aantal personen dat gedomicilieerd was op dat adres. Per gezin en per inwonend gezinslid kreeg je 100 kWh gratis elektriciteit. Dit komt ongeveer overeen met 20€ korting voor een gezin + 20€ korting per gezinslid.
Beslissing van: de Vlaamse Overheid
Van kracht vanaf: 1/1/2016
Verhoging van het BTW Tarief op elektriciteit
Wat houdt deze maatregel in? In maart 2014 liet de federale regering de btw op elektriciteit dalen naar 6%. Deze aanpassing werd herroepen in het kader van de taxshift. Btw voor elektriciteit werd opnieuw verhoogd naar 21%. Het btw-tarief van 21% is van toepassing op alle componenten van de factuur die betrekking hebben op de levering van elektriciteit (energieprijs, bijdragen voor groene stroom, netwerkkosten, bepaalde toeslagen). De grootte van de impact hangt vooral af van uw persoonlijk verbruik: hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de impact. Klik hier voor meer info.
Beslissing van: de Federale regering
Van kracht vanaf: 1/9/2015
PROSUMENTENTARIEF (EXTRA HEFFING ZONNEPANELEN)
Wat houdt deze maatregel in? Consumenten die zelf hun elektriciteit produceren en met een terugdraaiende teller werken, dienen een bijdrage te betalen omdat zij het distributienetwerk wel degelijk gebruiken, dit in twee richtingen (afname en injectie). Het tarief wordt berekend op basis van het vermogen van de omvormer en verschilt van netbeheerder tot netbeheerder. Ze kan oplopen tot honderden euro's per jaar. Klik hier voor de aangerekende tarieven per netbeheerder.
Beslissing van: VREG
Van kracht vanaf: 1/7/2015
Verhoging van het BTW Tarief op elektriciteit
Wat houdt deze maatregel in? In maart 2014 liet de federale regering de btw op elektriciteit dalen naar 6%. Deze aanpassing werd herroepen in het kader van de taxshift. Btw voor elektriciteit werd opnieuw verhoogd naar 21%. Het btw-tarief van 21% is van toepassing op alle componenten van de factuur die betrekking hebben op de levering van elektriciteit (energieprijs, bijdragen voor groene stroom, netwerkkosten, bepaalde toeslagen). De grootte van de impact hangt vooral af van uw persoonlijk verbruik: hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de impact. Klik hier voor meer info.
Beslissing van: de Federale regering
Van kracht vanaf: 1/9/2015
Verhoging van de distributienettarieven
Wat houdt deze maatregel in? Verhoging van de distributienettarieven. De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis en voor de geleverde diensten. De wijzigingen van de nettarieven zijn afhankelijk van waar u woont en uw verbruiksprofiel. Klik hier voor meer informatie. Voor een gemiddeld gezin* bedraagt dit 28€.
Beslissing van: de Distributienetbeheerders
Van kracht vanaf: 1/2/2016
Verhoging van het BTW Tarief op elektriciteit
Wat houdt deze maatregel in? In maart 2014 liet de federale regering de btw op elektriciteit dalen naar 6%. Deze aanpassing werd herroepen in het kader van de taxshift. Btw voor elektriciteit werd opnieuw verhoogd naar 21%. Het btw-tarief van 21% is van toepassing op alle componenten van de factuur die betrekking hebben op de levering van elektriciteit (energieprijs, bijdragen voor groene stroom, netwerkkosten, bepaalde toeslagen). De grootte van de impact hangt vooral af van uw persoonlijk verbruik: hoe hoger uw verbruik, hoe hoger de impact. Klik hier voor meer info.
Beslissing van: de Federale regering
Van kracht vanaf: 1/9/2015

* De berekeningen zijn gebaseerd op een gezin van 4 personen uit Gent (Imewo als Distributienetbeheerder) met een elektriciteitsverbruik van 2.250kWh/dag en 2.750kWh/nacht. Simulatie van een jaarafrekening op 31/12/2014, 31/12/2015 en 31/12/2016. Berekeningen zijn gebaseerd op een ENGIE Electrabel Easy geïndexeerd contract, rekening houdend met tarieven en opgesomde maatregelen zoals gekend op 18/12/2015. Andere contracttypes, gezinssituaties, verbruiken of leveringsadres zullen andere resultaten opleveren.

* De berekeningen zijn gebaseerd op een gezin van 4 personen uit Brussel (Sibelga als Distributienetbeheerder) met een elektriciteitsverbruik van 2,250kWh / dag en 2,750kWh/nacht . Simulatie van een jaarafrekening op 31/12/2014,31/12/2015 en 31/12/2016. Berekeningen gebaseerd op een ENGIE Electrabel Easy geïndexeerd contract, rekening houdend met verwachte evolutie energieprijzen, tarieven en maatregelen zoals gekend op 18/12/2015. Andere contracttypes, gezinssituaties, verbruiken of leveringsadres zullen andere resultaten opleveren.

* De berekeningen zijn gebaseerd op een gezin van 4 personen uit Bergen (ORES als Distributienetbeheerder) met een elektriciteitsverbruik van 2,250kWh / dag en 2,750kWh/nacht . Simulatie van een jaarafrekening op 31/12/2014,31/12/2015 en 31/12/2016. Berekeningen gebaseerd op een ENGIE Electrabel Easy geïndexeerd contract, rekening houdend met verwachte evolutie energieprijzen, tarieven en maatregelen zoals gekend op 18/12/2015. Andere contracttypes, gezinssituaties, verbruiken of leveringsadres zullen andere resultaten opleveren.