Energiedesk

Alles weten over het sociaal tarief

Het sociaal tarief wordt tweemaal per jaar bepaald door de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG). Het is, op het moment van het vastleggen, de meest gunstige prijs beschikbaar op de markt. Om dit tarief te kunnen genieten, moet een persoon of een gezin beantwoorden aan diverse criteria. In de meeste gevallen wordt het tarief automatisch toegepast. Soms moeten er enkele stappen worden ondernomen.

 • Het sociaal tarief in het kort

  Het sociaal tarief is identiek bij alle energieleveranciers. Het wordt berekend op basis van de laagste commerciële tarieven die gelden op heel de Belgische markt voor het leveren van aardgas en elektriciteit. Naast een minimumprijs, betalen personen of gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief geen huur voor hun elektriciteits- of aardgasmeter.

   

   

  Het sociaal tarief in het kort
 •  

  Wie komt in aanmerking?

  Vier categorieën van personen kunnen aanspraak maken op het sociaal tarief:

  • Categorie 1: een persoon of een gezin met een OCMW-uitkering.
  • Categorie 2: een persoon of een gezin met een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap.
  • Categorie 3: een persoon of een gezin met een uitkering van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).
  • Categorie 4: de sociale huurder in een gebouw met appartementen die worden verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij. Het sociaal tarief zal enkel van toepassing zijn voor aardgas en het is de eigenaar of de beheerder van het gebouw die het moet aanvragen.
  AWie komt in aanmerking?

  Gewestelijk beschermde klanten: er bestaat een bijkomende categorie in het Brussels en het Waals Gewest. Dit statuut van beschermde klant kan van toepassing zijn wanneer de klant budgetbegeleiding door het OCMW krijgt, of een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.

   

 • Welke stappen moet u zetten?

  Sinds juli 2009 wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door ENGIE Electrabel voor categorieën 1, 2 en 3. De FOD Economie geeft ons om de 3 maanden de klanten door waarvoor een sociaal tarief van toepassing is.

  U hebt het sociaal tarief niet automatisch verkregen of u maakt deel uit van de gewestelijk beschermde klanten? Vraag dan een papieren attest aan bij het OCMW van uw gemeente, bij de RVP of de FOD Sociale Zekerheid en stuur het naar ENGIE Electrabel.

  Welke stappen moet u zetten?
 • Wat gebeurt er als ik mijn recht op het sociaal tarief verlies?

  Als u uw recht op het sociaal tarief verliest of als u geen attest als rechthebbende meer kunt voorleggen, dan past ENGIE Electrabel voor u het aanbod Easy geïndexeerd toe vanaf het moment dat u geen rechthebbende meer bent. U kunt natuurlijk op elk moment kiezen voor een ander aanbod.

   

   

  Wat gebeurt er als ik mijn recht op het sociaal tarief verlies?

Energie is onmisbaar in ons dagelijks leven, maar soms is het moeilijk om het allemaal te begrijpen. Wij beantwoorden uw vragen.

Meer weten

Om slim te verbruiken, kunt u onze handige gids om energie te besparen doorlezen!

De volledige gids raadplegen [PDF; 1,3 MB]