Energiedesk

Indexatieparameters

De indexering van de energieprijzen is een moeilijke kwestie.

Wilt u een advies geven, een vraag stellen of ontdekken wat er in het webcafé over gezegd wordt?

We praten erover in het webcafé

Nieuwe geïndexeerde prijsformules voor Easy en Easy Pro!

Onze prijsformules en indexatieparameter voor de contracten Easy en Easy Pro met geïndexeerde prijs (alsook voor het tarief Leegstand) voor elektriciteit, voor consumenten en professionele klanten, werden gewijzigd sinds 1 april 2016. De nieuwe indexatie wordt enkel gebaseerd op de marktprijs van elektriciteit in België (Endex Power BE). Deze nieuwe prijsformules leiden tot lagere prijzen op basis van de reeds gekende parameters voor het tweede trimester van 2016.

U hoeft niets te doen om van deze nieuwe prijzen te genieten, ze zullen automatisch worden toegepast op uw elektriciteitsverbruik vanaf 1 april 2016.

Meer info over deze nieuwe prijsformules hierbij.

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor aardgas berekend ?

Onze contracten met geïndexeerde aardgasprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft en de prijs zal trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor gas wordt verdeeld over de vier kwartalen van het jaar volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel gasverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel gas u in een bepaald kwartaal verbruikt. Het grootste deel van uw jaarverbruik voor gas zal immers toegekend worden aan de kwartalen die de winterperiode omvatten.

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van uw EASY contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de driemaandelijkse parameter « TTF103 (Heren)”.

De parameter TTF103 (Heren) evolueert in functie van de gasprijs op de groothandelsmarkt van Nederland “ESGM” (TTF).

TTF103 (Heren) is het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse forward prijzen van aardgas voor het betrokken leveringskwartaal op de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door ICIS-Heren Energy Ltd., onder de titel "TTF Price Assessment") gepubliceerd gedurende de maand voorafgaand aan het trimester van levering. De parameter TTF 103 (Heren) wordt uitgedrukt in €/MWh.

De geïndexeerde prijzen voor aardgas van uw DIRECT contract worden berekend en geïndexeerd op basis van de driemaandelijkse parameter “ZIG DAQ”.

De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead Zeebrugge Heren (hierna ZIG DAQ) tijdens het trimester van levering. De dagelijkse quoteringen ZIG DAQ (Natural Gas Price Assessment Mid) worden uitgedrukt in Pence/Therm en omgezet naar €/MWh op basis van de dagelijkse wisselkoers gepubliceerd door de Europese Centrale Bank en de eenhedenconversie Therm/MWh (1.000 Therms = 29,3071 MWh).

De waarde van ZIG DAQ van het lopende trimester zal pas gekend zijn aan het einde van het trimester.

Hoe wordt mijn geïndexeerde prijs voor elektriciteit berekend ?

Onze contracten met geïndexeerde elektriciteitsprijs zijn berekend op basis van de indexatieparameters zoals hieronder weergegeven. De indexatieparameters beantwoorden aan de criteria die de overheid vastgelegd heeft en de prijs zal trimestrieel geïndexeerd worden conform de wetgeving. Op uw prijsfiche kunt u de prijsformule raadplegen die voor uw contract van toepassing is.

Uw jaarverbruik voor elektriciteit wordt verdeeld over de vier kwartalen van het jaar volgens een standaard verbruiksprofiel. Omdat uw reëel elektriciteitsverbruik jaarlijks gemeten wordt, is dit standaard verbruiksprofiel nodig om in te schatten hoeveel elektriciteit u in een bepaald kwartaal verbruikt.

De prijs voor elektriciteit van uw EASY contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load Futures», tijdens het trimester voorafgaand aan het trimester van levering (hierna Endex 303). De parameter Endex 303 wordt uitgedrukt in €/MWh.

De prijs voor elektriciteit van uw DIRECT contract wordt trimestrieel geïndexeerd. De indexatieparameter is gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead Belpex Baseload (hierna Belpex) tijdens het trimester van levering, zoals beschikbaar op de website van http://www.belpex.be. De parameter Belpex wordt uitgedrukt in €/MWh.

De waarde van Belpex van het lopende trimester zal pas gekend zijn aan het einde van het trimester.

Kies de prijs die het best bij u past

Simuleer uw prijs

Simuleer uw prijs

Vergelijk ons energieaanbod en bereken uw prijs online.

Bereken hier uw prijs online