Energiedesk

De distributienettarieven wijzigen. Een woordje uitleg

 •  

  De VREG (Vlaamse energieregulator) heeft de nieuwe gepubliceerde distributienettarieven goedgekeurd. Deze aanpassingen gelden vanaf 1 januari 2016.

   

  • De distributienettarieven vertegenwoordigen een belangrijk deel van uw factuur. Hoeveel?
  • De tarieven worden bepaald door de netbeheerders en goedgekeurd door de VREG
  • Deze tarieven zijn gelijk bij alle energieleveranciers en worden via uw energiefactuur aangerekend. Ze worden doorgestort aan de netbeheerders.
  • De wijzigingen van de nettarieven verschillen voor elektriciteit en aardgas en zijn afhankelijk van waar u woont en uw verbruiksprofiel.

  Hieronder vindt U een overzicht van de aanpassingen per netbeheerder.

  Evolutie van de distributienetkosten in januari 2016 ten opzichte van januari 2015, in €/jaar

  Onderstaande bedragen zijn van toepassing op een gemiddeld verbruik. Afhankelijk van uw verbruik kan de impact van deze verhogingen voor u dus groter of kleiner zijn.

    Elektriciteit Aardgas
    Normaal tarief
  3.500kWh
  Dag/Nacht-tarief
  5.000kWh
  Exclusief nachttarief
  9.500 kWh +
  normaal tarief 3.500 kWh
  23250 kWh
  GASELWEST +67€ +81€ +99€ +18€
  IMEA +50€ +64€ +80€ +6€
  IMEWO +47€ +52€ +69€ +3€
  INTERGEM -9€ -20€ -26€ +5€
  IVEKA +71€ +85€ +111€ +3€
  IVERLEK +40€ +47€ +57€ +33€
  SIBELGAS NOORD +62€ +78€ +99€ -25€
  INFRAX Limburg -4€ -13€ -7€ +22€
  INFRAX WEST +21€ +23€ +29€ +17€
  IVEG +26€ +25€ +61€ +10€
  PBE +2€ -12€ -14€  

   

  Kent u uw distributienetbeheerder niet? Klik hier.

  Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Wijzigen de distributienettarieven ook in Brussel?

De cijfers voor 2016 zijn op dit moment nog niet gekend.

Wat is het aandeel van de netwerkkosten in mijn totale factuur (Vlaanderen)? 

Uw elektriciteitsfactuur bestaat uit 4 componenten:

 • De energieprijs (23% van uw totale factuur). De prijs die u effectief betaalt aan uw elektriciteitsleverancier voor uw verbruikte energie
 • De bijdrage groenestroom en warmtekrachtkoppeling (9% van uw totale factuur). Dit is de kost van de groenestroom- en WKK-certificaten om te voldoen aan de regionale vereisten voor groene energie
 • De nettarieven (44% van uw totale factuur). Dit is de kost om de energie tot op de verbruiksplaats te brengen. Deze tarieven wijzigen op 1 januari.
 • De toeslagen en taksen die door de overheid op dit verbruik aangerekend worden (24% van uw totale factuur)

Uw aardgasfactuur bestaat uit 3 componenten:

 • De energieprijs (54% van uw totale factuur). De prijs die u effectief betaalt voor uw verbruikte energie en het transport ervan
 • De nettarieven (distributie) (26% van uw totale factuur). Dit is de kost om de energie tot op de verbruiksplaats te brengen. Deze tarieven wijzigen op 1 januari.
 • De toeslagen en taksen die door de overheid op dit verbruik aangerekend worden (20% van uw totale factuur).


Bovenvermelde percentages zijn gemiddelde cijfers voor een huishoudelijke klant

 • met een gemiddeld  elektriciteitsverbruik van 5000 kWh/jaar, dag/nacht tarief, 45% dagverbruik
 • met een gemiddeld aardgasverbruik van 23250 kWh/jaar
 • contract Easy geïndexeerd, Prijzen januari 2016, incl. btw, distributienetbeheerder Imewo
 • rekening houdend met de nieuwe distributienettarieven voor januari 2016

Wat is het aandeel van de netwerkkosten in mijn totale factuur (Wallonië)? 

Uw elektriciteitsfactuur bestaat uit 4 componenten:

 • De energieprijs (25% van uw totale factuur). De prijs die u effectief betaalt aan uw elektriciteitsleverancier voor uw verbruikte energie
 • De bijdrage groenestroom en warmtekrachtkoppeling (11% van uw totale factuur). Dit is de kost van de groenestroom- en WKK-certificaten om te voldoen aan de regionale vereisten voor groene energie
 • De nettarieven (45% van uw totale factuur). Dit is de kost om de energie tot op de verbruiksplaats te brengen.
 • De toeslagen en taksen die door de overheid op dit verbruik aangerekend worden (19% van uw totale factuur)

Uw aardgasfactuur bestaat uit 3 componenten:

 • De energieprijs (42% van uw totale factuur). De prijs die u effectief betaalt voor uw verbruikte energie en het transport ervan
 • De nettarieven (distributie) (38% van uw totale factuur). Dit is de kost om de energie tot op de verbruiksplaats te brengen.
 • De toeslagen en taksen die door de overheid op dit verbruik aangerekend worden (20% van uw totale factuur).


Bovenvermelde percentages zijn gemiddelde cijfers voor een huishoudelijke klant

 • met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 5000 kWh/jaar, dag/nacht tarief, 45% dagverbruik
 • met een gemiddeld aardgasverbruik van 23250 kWh/jaar
 • contract Easy geïndexeerd, Prijzen januari 2016, incl. btw, distributienetbeheerder ORES Henegouwen
 • rekening houdend met de nieuwe distributienettarieven voor januari 2016

Moet ik mijn voorschot aanpassen?

U kunt via de Budget Optimizer de impact op uw voorschotten berekenen.

 

Ik heb zonnepanelen. Wat verandert voor mij?

Vanaf 1 juli 2015 geldt in Vlaanderen een nieuw bijkomend tarief voor prosumenten Prosumenten zijn klanten die enerzijds energie produceren en anderzijds energie consumeren met een productie kleiner dan 10 kVA en een terugdraaiende teller.
ENGIE Electrabel (en alle andere leveranciers) zullen deze extra netvergoeding factureren via de energiefactuur en het bedrag doorstorten aan de netbeheerder.

Het bedrag dat u moet betalen wordt bepaald door het vermogen Het vermogen van de installatie wordt uitgedrukt in kVA. Voor klanten met zonnepanelen betreft dit het vermogen van de omvormer ( of de som van de omvormers) en dus niet het aantal kW geïnstalleerde zonnepanelen.
Het vermogen van de omvormer is normaal ook het vermogen dat u of uw installateur heeft doorgegeven naar aanleiding van de opstart voor het verkrijgen van uw groenestroomcertificaten.
Voor andere lokale energiebronnen is het vermogen van de generator bepalend.
.
Dit vermogen wordt vermenigvuldigd met een vast bedrag (dat per distributienetbeheerder verschilt).

Voor meer detail en prijzen van uw netbeheerder verwijzen we naar de website van de VREG.