Welk type meter moet ik kiezen voor mijn (nieuwe) woning?

De keuze van je elektriciteitsmeter heeft een impact op je energiekosten. Wat zijn de voordelen van de verschillende meters?

Normaal tarief of piek- en daltarief 
Een enkelvoudige meter meet je elektriciteitsverbruik de klok rond. Een tweevoudige meter meet je verbruik tijdens dal- en piekuren apart. Tijdens daluren is het tarief lager. Om te weten welke meter voordelig is, is het belangrijk op welk moment van de dag of week je voornamelijk energie verbruikt.

Daltarief: welke uren? 
Het daltarief kan verschillen per gemeente: tussen 21 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends, of tussen 22 uur en 7 uur. Tijdens het weekend geldt het daltarief ook overdag. Op de website van je distributienetbeheerder vind je welke uren op jouw gemeente van toepassing zijn: VlaanderenWallonië of Brussel.

Je hebt zonnepanelen?
Wanneer je zonnepanelen je volledige elektriciteitsverbruik dekken, kies je best voor het normaal tarief. De geproduceerde energie kan dan worden afgetrokken van je volledige verbruik.