Vooruitzichten voor de situatie op het Belgische net voor de komende 7 dagen

Er is genoeg stroom beschikbaar om in ons verbruik te voorzien. Er is geen reden tot ongerustheid

De bevoorradingszekerheid komt op korte termijn niet in het gedrang. De sensibiliseringscampagne “Off, en we blijven ON”, met als doelstelling het grote publiek proactief te sensibiliseren en aan te moedigen om het verbruik te verminderen, blijft wel actief zoals de vorige jaren. Via een grootschalige mediacampagne informeerde de overheid in het verleden het grote publiek. Dat materiaal bestaat nog steeds (offon.be, readyforwinter.be, Elia 4cast App).

  • Stroomtekort: hoe kan dat?
  • Stroomindicator Elia: bestaat er voor de komende dagen een risico op stroomtekort?
  • Het afschakelplan toegelicht
  • Gaat het licht uit in mijn straat?
  • Hoe kan ik mij voorbereiden op een stroomonderbreking?
  • Handige tips om een stroomonderbreking te voorkomen (thuis, op het werk, op school, met je vereniging)

Het risico bestaat dat er niet voldoende stroom is om in ons verbruik te voorzien, laten we met zijn allen minder verbruiken, vooral tijdens de piekperiode (in principe tussen 17.00 en 20.00 uur) om zo een afschakeling te voorkomen.

Elia voorspelt tot 7 dagen op voorhand een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De strategische reserve bestaat uit productie-eenheden die niet meer deelnemen aan de markt (E.ON Vilvoorde, SPE Luminus Seraing) en uit grote verbruikers die hebben aanvaard om hun verbruik te verminderen in geval van nood. In totaal spreken we over 750 MW. Deze reserve kan op dag-1 geactiveerd en ingezet worden om alsnog het elektriciteitsnetwerk in evenwicht te houden. Wanneer het licht oranje wordt, zal Elia zich voorbereiden om deze reserve op dag-1 in te zetten. Volgens de inschattingen van Elia zal, bij een oranje licht, de strategische reserve volstaan om de stroombevoorrading te garanderen.

Er is niet genoeg stroom beschikbaar om op elk moment in ons verbruik te voorzien. De overheid neemt verbodsmaatregelen om het verbruik alsnog te doen dalen.

Elia voorspelt een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten, maar verwacht wordt dat dit niet voldoende zal zijn om de energiebevoorrading te dekken. In deze fase zal de overheid het tweede luik van het preventieve noodplan ontplooien. Naast de sensibiliseringscampagne (“Off, en we blijven On”), zullen nog verbodsmaatregelen genomen worden om het verbruik te verminderen. Zo onder meer:

  • Treinverkeer
  • Straat- en kerstverlichting
  • Overheidsgebouwen
  • Verbruik voor specifieke doeleinden

Indien het echt niet anders kan, zal een deel van de verbruikers tijdelijk geen stroom krijgen, om zo een langdurige algemene en ongecontroleerde stroompanne te vermijden.

Elia voorspelt een structureel tekort op de energiemarkt. Het zal de strategische reserve moeten inzetten, maar verwacht wordt dat dit niet voldoende zal zijn om de energiebevoorrading te dekken. Ook de effecten van het preventieve noodplan lijken niet te volstaan om het net in evenwicht te houden.

Elia krijgt in dit stadium de toestemming van de overheid om gedeeltes van het elektriciteitsnetwerk af te schakelen, teneinde een volledige ineenstorting van het net te voorkomen.