Hoe ziet een EAN-code eruit?

De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54 (vb. 541448823456789125)

EAN staat voor European Article Numbering.

Leveranciers en distributienetbbeheerders gebruiken deze codes om leveringspunten voor elektriciteit of aardgas te identificeren. Elke elektriciteits- en aardgasaansluiting op het distributienet van de netbeheerder heeft een aparte EAN-code. Een verhuis of een leverancierswissel zullen vlotter verlopen indien u ons deze code kan meedelen.