Wat moet ik doen als er een budgetmeter aanwezig is in mijn nieuwe woning?

Indien u niet beschikte over een budgetmeter op uw vorige adres, zullen wij uw distributienetbeheerder vragen om deze buiten dienst te stellen (de meter zelf zal niet verwijderd, maar gedeactiveerd worden). Zodra de distributienetbeheerder onze vraag ontvangen heeft, programmeert deze een deactivatiekaart die in de budgetmeter moet ingevoerd worden zodat de budgetmeter weer zoals een conventionele meter zal werken.
De kaart kan bekomen worden op de zetel van uw distributienetbeheerder of kan eventueel per post opgestuurd worden.

Je kunt contact opnemen met uw distributienetbeheerder 24u nadat ENGIE je verhuisaanvraag heeft behandeld.