Hoe ziet een EAN-code eruit?

De EAN-code bestaat uit 18 cijfers en begint met 54 (vb. 541448823456789125 )

EAN staat voor European Article Numbering.

Leveranciers en distributienetbeheerders gebruiken deze codes om leveringspunten voor elektriciteit of aardgas te identificeren. Elke elektriciteits- en gasaansluiting op het distributienet van de netbeheerder heeft een aparte EAN-code. Een verhuis of een leverancierswissel zullen vlotter verlopen indien u ons deze code kan meedelen.